nieuws

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten verplicht

Geen categorie

Verplicht zorgvuldiger graven en verplichte informatie-uitwisseling tussen grondroerders (gravers) en de kabel- en leidingbeheerders moet het aantal graafincidenten aanzienlijk terugdringen. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket onder te brengen bij het Kadaster.

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten verplicht

Dit is de essentie van het wetsvoorstel ‘Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten’ dat na een debat met minister Van der Hoeven door de Eerste Kamer is aanvaard.

Kaartmateriaal
De wet regelt de informatie-uitwisseling tussen grondroerder en netbeheerder over de ligging van kabels en leidingen, de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het kaartmateriaal, de verplichting tot zorgvuldig graven en de verplichting tot zorgvuldig opdrachtgeverschap.

De grondroerder moet tijdig zijn voorgenomen graafwerkzaamheden melden bij het Kadaster. Maar niet eerder dan 20 dagen van tevoren om actualiteit van de informatie te waarborgen. Dit melden kan na een overgangsfase die in ieder geval tot april 2009 duurt en op termijn 24 uur per dag via internet.

De kabel- en leidingbeheerder wordt verplicht om via het loket de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen. Eventuele afwijkende liggingen moeten gemeld worden en kaartmateriaal moet hierop worden aangepast.

Agentschap Telecom
Zowel de grondroerder als de kabel- en leidingbeheerder zijn verplicht zich aan te sluiten bij het informatie-uitwisselingsysteem waarvan het loket onderdeel uitmaakt . De regeling schrijft ook voor dat de opdrachtgevers zorgvuldig graven mogelijk moeten maken. De uitvoerder moet zorgvuldigheid betrachten bij zijn werkzaamheden. De wet schrijft ook extra voorzorgsmaatregelen voor bij graafwerkzaamheden rondom gevaarlijke leidingen, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van de beheerder. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, zal toezien op de handhaving van de wet.

Reageer op dit artikel