nieuws

Forse kostenstijgingen kraanverhuursector

Geen categorie

De kraanverhuursector heeft te maken met forse kostenstijgingen. De Vereniging Verticaal Transport (VVT), de branchevereniging voor kraanverhuurbedrijven, heeft dit laten onderzoeken door NEA transportonderzoek en -opleidingen.

Forse kostenstijgingen kraanverhuursector

Voor 2008 – gemeten vanaf 2007 – zal het totale kostenniveau gemiddeld met 6% toenemen. Gemeten vanaf 2006 blijkt een totale kostenstijging van gemiddeld 10% over alle categorieën hijskranen te hebben plaats gevonden.

Deze kostenstijgingen worden vooral veroorzaakt door het fors duurder worden van nieuw materieel, stijging van de loonkosten, stijging van de brandstofprijzen, stijging van de motorrijtuigenbelasting en de prijzen van de banden.

Per 1 juli 2008 wordt bovendien het gebruik van rode diesel door gekentekende mobiele kranen verboden en zal de REB-teruggaaf worden afgebouwd. Dit betekent een kostenstijging van gemiddeld 2% op de totale kosten en zelfs meer voor bedrijven die nu gebruik kunnen maken van de REB-teruggaafregeling. Dit is een direct gevolg van het Belastingplan 2008 van dit kabinet.

Bron: Ontwikkeling kostenniveau verticaal transport in 2007 en 2008, uitgave van de NEA en de VVT.
Foto: Arcomet Faun AF 38 (bron: MTC-cranes)

Reageer op dit artikel