nieuws

Extra geld voor retrofit roetfilters in vrachtwagens

Geen categorie

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu en verkeersminister Camiel Eurlings hebben opnieuw extra geld vrijgemaakt voor de subsidieregeling voor retrofit-roetfilters op vrachtwagens in 2008.

Extra geld voor retrofit roetfilters in vrachtwagens

Het gaat om 9 miljoen euro, waarvan VROM 7 miljoen beschikbaar heeft gesteld en 2 miljoen uit de begroting van Verkeer en Waterstaat komt. De nieuwe subsidievoorwaarden zijn in nauw overleg met de brancheorganisaties tot stand gekomen. Voor zwaardere vrachtwagens wordt het subsidiebedrag verlaagd.

In november vorig jaar was al 25 miljoen euro extra voor deze regeling in 2008 beschikbaar gesteld, maar dit budget was niet voldoende om alle vrachtwagens die veel in de milieuzones gaan rijden met subsidie van een roetfilter te voorzien.

Uitgangspunten bij het beschikbaar stellen van het extra subsidiebudget zijn: • een zo groot mogelijk milieu-effect op de luchtkwaliteit in binnensteden (milieuzones) • lichtere voertuigen, die vaak in de binnenstad moeten zijn, zo veel mogelijk stimuleren en • subsidie voor maximaal 1000 voertuigen in de zwaarste vermogenscategorie.

De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een breed pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland door de uitstoot van fijnstof door dieselvoertuigen te verminderen. Een retrofit-roetfilter op een vrachtwagen zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot van 40 tot 90%.

Reageer op dit artikel