nieuws

Trekkers wèl verzekerd

Geen categorie

De berichtgeving ‘Snelle trekkers zijn onverzekerd’, in een aantal dagbladen van zaterdag 12 januari 2008, schept volgens CUMELA Nederland ten onrechte verwarring.

Trekkers wèl verzekerd

Casus Gerechtshof ten onrechte generaliserend uitgelegd

Aanleiding voor de berichtgeving was de uitspraak van het Gerechtshof van Amsterdam op 10 januari. Het Hof veroordeelde de bezitter van een ‘landbouwvrachtauto’ tot een geldboete van 380 euro omdat de bestuurder onverzekerd rond reed. In de verzekeringspolis was bepaald dat ‘de verzekering van kracht is indien de trekker een snelheid kan bereiken van ten hoogste 25 km/u’. Omdat het voertuig technisch sneller dan 25 km/u kan rijden, oordeelde de rechter dat het voertuig niet verzekerd was.

Volgens CUMELA Nederland springen twee bijzondere zaken in het oog:
• Het gaat om een landbouwvrachtauto; vaak is dit een omgebouwde vrachtauto, ten behoeve van gebruik in de landbouw. De ombouw moet aan een aantal criteria voldoen, waardoor het gebruik in de landbouw éénduidig aanwijsbaar is. In Nederland zijn naar schatting hooguit 100 landbouwvrachtauto’s operationeel.
• Het opnemen van een snelheidslimiet in de verzekeringspolissen voor landbouwtrekkers is uitzonderlijk.

Geen limiet
In een normale WA-verzekering voor landbouwtrekkers is géén limiet opgenomen voor de maximum snelheid. Dat betekent dat trekkers die 40 of 50 kilometer per uur kunnen rijden gewoon verzekerd zijn, ondanks dat trekkers van de wetgever niet harder mogen rijden dan 25 km/u.
Nieuwe landbouwtrekkers die in Nederland worden verkocht, voldoen al jaren aan de Europese Richtlijnen. Dit betreft onder meer ‘een constructie bepaalde snelheid van 40 km/u’.

Reageer op dit artikel