nieuws

Subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen gaat in

Geen categorie

Op 28 december 2007 werd de Subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die roetfilters op bestaande mobiele werktuigen laten inbouwen.

Subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen gaat in

De subsidieregeling is bedoeld voor eigenaren of houders van mobiele werktuigen waarop een type goedgekeurd roetfilter wordt geplaatst. Roetfilters die gemonteerd en betaald zijn ná het inwerking treden van de subsidieregeling komen in aanmerking voor subsidie. Werktuigen met een af-fabriekfilter komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is 35% van de aanschaf- en inbouwkosten van het roetfilter. Dit percentage wordt genomen van het factuurbedrag exclusief BTW. De regeling heeft een maximaal subsidiebedrag van 5.000 euro per roetfilter. Het totale budget van de subsidieregeling is 7 miljoen euro.

Voorwaarden
Op www.senternovem.nl/srmw is, bij het onderdeel “Voor welke werktuigen?” een exacte omschrijving te vinden van de werktuigen waarvoor subsidie kan worden verkregen. Mobiele werktuigen met een vermogen tussen de 75 en 560 kW vallen binnen deze regeling.

De werktuigen moeten overigens uitgerust zijn met motoren die voldoen aan fase II of fase IIIA van richtlijn 97/68/EG.

Welke werktuigen
De volgende mobiele werktuigen komen in aanmerking voor subsidie als zij van een roetfilter worden voorzien: • verreikers of telescoopladers • bulldozers • hoogwerkers • dumpers • mobiele kranen • scrapers of schrapers • ruw terrein heftrucks • graders • laadschoppen, shovels of wielladers • asfalt-afwerkinstallaties • graafmachines • asfaltfreesinstallaties • graaflaadcombinaties en walsen.

Om voor eenieder duidelijk te maken dat de betreffende machine voorzien is van een BMWT-gekeurde roetfilter is een sticker ontwikkeld (zie afbeelding).

Reageer op dit artikel