nieuws

Werk straatmakers vaak ongezond

Geen categorie

Straatmakers werken te vaak op een onnodig ongezonde of gevaarlijke manier. Bij controles blijkt in de helft van de gevallen iets mis te zijn. Dat concludeert de Arbeidsinspectie.

Werk straatmakers vaak ongezond

Straatmakers tillen te zwaar, ademen kankerverwekkend kwartsstof in of lopen risico aangereden te worden door langskomend verkeer.

De Arbeidsinspectie controleerde vorig jaar ruim 380 locaties waar straatmakers aan het werk waren. Bijna 240 keer eisten de inspecteurs verbeteringen, bijvoorbeeld omdat de straatmakers zwaarder tilden dan mag (25 kilo).

Twaalf keer werd het werk stilgelegd, omdat er acuut gevaar was voor de gezondheid. Dit gebeurde bijvoorbeeld waar straatmakers niet of te weinig beschermd waren tegen langsrazend verkeer of waar ze trottoirbanden of natuursteentegels doorzaagden zonder bescherming tegen kwartsstof. Inademen daarvan kan leiden tot longkanker of andere longaandoeningen.

Machinaal
De Arbeidsinspectie stelt vast dat er nog weinig gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om bestratingswerk machinaal uit te voeren. Vaak komt dat doordat gemeenten, die opdrachtgever zijn, eisen dat het werk met de hand wordt gedaan. Ze denken ten onrechte dat machinaal bestraten duur is en de kwaliteit onder de maat. Bij grote oppervlakten is dit juist een goede en betaalbare manier om straten aan te leggen, die bovendien veel gezonder is voor de werknemers.

De Arbeidsinspectie heeft van veertig gemeenten die in het bestek voorschrijven dat het werk met de hand gedaan moet worden, geëist dat ze hiermee ophouden. De gemeente draagt als opdrachtgever namelijk ook een zekere verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden.

De Arbeidsinspectie wil daarom dat gemeenten al in het ontwerpstadium rekening te houden met de mogelijkheden van machinaal bestraten en de mogelijkheid om zo te werken ook in het bestek aangeven. De inspectiedienst wil vooral stimuleren dat de technieken om machinaal te bestraten, die volop in ontwikkeling zijn, in de praktijk toegepast worden. Vanaf mei volgend jaar komen er nieuwe inspecties.

Reageer op dit artikel