nieuws

Straatmakers vinden beeld Arbeidsinspectie eenzijdig

Geen categorie

De Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) vind het beeld dat de Arbeidsinspectie over de gezondheids risico’s schetst eenzijdig. De Arbeidsinspectie stelt in verschillende publicaties dat het werk van straatmakers vaak ongezond is en dat er te weinig wordt geïnvesteerd in mechanisch straten.

Straatmakers vinden beeld Arbeidsinspectie eenzijdig

De OBN spreekt niet tegen dat er risicoaspecten aan het vak zitten, maar vindt niet dat dit niet per definitie betekent dat het werk van de straatmaker ongezond is.

Voorgeschreven bescherming
Het OBN stelt dat dit risico aanvaardbaar beperkt is als er gewerkt wordt met de voorgeschreven bescherming. ‘Het risico in fysieke beroepen neemt in z’n algemeenheid toe op het moment dat regels niet worden nageleefd.”

Om het gebruik van die bescherming te bevorderen, worden verplichte ‘toolboxmeetings’ gehouden op de werkvloer, waarbij straatmakers voorgelicht worden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Mechanisch straten
Ook op andere gebieden investeert de branche in veiligheid en gezond werken. Zo wordt veel aandacht besteed aan mechanisch straten, dat verplicht is gesteld bij aaneengesloten oppervlakten van 1.500 m2. Hoewel er vanuit de branche ook geluiden te horen zijn van tegenstanders van mechanisch straten, is dit proces ook volgens de OBN onomkeerbaar.

De branchevereniging constateert echter dat om van een succesvolle breed gedragen introductie van mechanisch straten te kunnen spreken, communicatie en intensivering van de samenwerking tussen alle partijen in de bestratingskolom onontbeerlijk zijn. De bestratingsbranche hamert al geruime tijd op de noodzaak van deze samenwerking.

Innovatie
Daarnaast concentreert de branche zich steeds nadrukkelijker op innovatie, ook in relatie tot mechanisch straten. Recent voorbeeld hiervan is het SKB-onderzoek ‘Mechanisatie van het Bestratingsproces’ dat een wegwijzer is voor iedere belanghebbende in de bestratingsbranche om te komen tot een sterke marktpositie voor machinaal straatwerk.

» Lees hier het bericht over de controles van de Arbeidsinspectie

Reageer op dit artikel