nieuws

Vraag om onderzoek: hoeveel mensen gaan dood door asbestdaken?

Branche

Vraag om onderzoek: hoeveel mensen gaan dood door asbestdaken?

De overheid moet onderzoeken of een asbestdakenverbod daadwerkelijk bijdraagt aan de volksgezondheid. Pas als uit onderzoek naar voren komt dat het aantal overlijdensgevallen door sanering significant zou dalen, kan een wettelijk verbod er komen, vindt de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

Volgens de belangengroep is er ‘een onduidelijke situatie ontstaan’ doordat de Eerste Kamer vorige week een wetsvoorstel van het kabinet heeft verworpen om het kankerverwekkende dakbedekkingsmateriaal uit te bannen. Het ministerie beraadt zich nu op nieuwe regelgeving.

Eerst onderzoek, daarna pas een eventueel verbod

De eigenaren vragen zich af of een verbod er alsnog gaat komen. Dan moet er wel eerst onderzoek gedaan worden, menen ze.

‘De vraag waar het om draait is: zal het aantal asbestgerelateerde sterfgevallen verminderen als gevolg van het verwijderen van asbestdaken, en zo ja, hoeveel?’, stelt de belangengroep. ‘Anders gesteld: hoeveel mensen zullen in de toekomst overlijden als gevolg van de asbestdaken, als we ze laten zitten?’

Bewoners zijn tegen zolang er geen duidelijkheid is

‘Zonder de duidelijkheid die een serieus onderzoek biedt, zijn wij tegen een wettelijk verbod, voor zover dat aan volksgezondheid wordt gekoppeld’, aldus de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen.

LEES OOK: Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken.

 

Reageer op dit artikel