nieuws

Verplicht aan de stekker? Lastenstijging voor bedrijven ‘beperkt’

Branche

Verplicht aan de stekker? Lastenstijging voor bedrijven ‘beperkt’

Als de overheid emissievrije bouwmachines verplicht gaat stellen, leidt dit tot een ‘beperkte’ lastenstijging voor bedrijven. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een doorrekening van het ontwerp-klimaatakkoord.

In december 2018 werd in Den Haag het ontwerp-klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin wordt aangekondigd dat de uitstoot van graafmachines en wielladers fors minder moet, en liefst naar nul.

Wettelijke plicht als de markt niet snel genoeg maatregelen neemt

Als de markt zelf niet snel genoeg maatregelen neemt, moeten emissievrije graafmachines, wielladers en andere mobiele werktuigen volgens het ontwerp-klimaatakkoord vanaf 2026 wettelijk worden verplicht. Bouwmaterieel mag dan geen schadelijke stoffen meer uitstoten.

De rijksoverheid wil nieuwe wetgeving alvast gaan voorbereiden om wettelijke maatregelen in 2026 te kunnen afdwingen.

Vijf regels in 64 pagina’s tellend rapport

Het CPB, dat de gevolgen van het klimaatakkoord in opdracht van het kabinet heeft doorgerekend, besteedt in zijn 64 pagina’s tellende rapport vijf regels aan de voorgestelde wettelijke verplichting van emissievrij bouwmaterieel.

Het planbureau concludeert in deze passage dat het verplicht stellen van ‘zero-emissie mobiele werktuigen’ vanaf 2026 leidt tot ‘een beperkte last voor bedrijven’.

Dossier elektrificering

Dossier elektrificering

Vrijwillige afspraken gaan volgens PBL niet werken

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in opdracht van het kabinet gekeken naar de effecten van het ontwerp-klimaatakkoord. Dit bureau lijkt het pleidooi voor wettelijke maatregelen te onderschrijven.

Vrijwillige afspraken gaan volgens het PBL niet werken: ‘Deze resulteren naar onze inschatting niet in een noemenswaardige versnelling van de elektrifiatie van mobiele werktuigen.’

0,1 of 0,4 megaton CO2-reductie?

Als de rijksoverheid de inzet van emissievrij materieel  in emissievrije zones met ingang van 2026 zou verplichten, leidt dit volgens het PBL tot ‘circa 0,1 Mton’ minder CO2-uitstoot. In het ontwerp-klimaatakkoord was nog sprake van 0,4 Mton (megaton) CO2-reductie.

Het PBL heeft het echter uitsluitend over een verplichting van emissievrij materieel in emissievrije zones. In het ontwerp-klimaatakkoord is sprake van een algemene wettelijke plicht.

Ter vergelijking: in het goederenvervoer gaat het om CO2-reducties van 1,9 tot 3,4 megaton. Dat is 19 tot 34 keer zoveel als de door het PBL genoemde 0,1 Mton voor graafmachines en wielladers.

LEES OOK: Klimaatakkoord: uitstoot graafmachines en wielladers naar nul, desnoods met wettelijke plicht.

Twee keer per week de gratis nieuwsbrief van BouwMachines ontvangen? Schrijf u hier in.

 

Reageer op dit artikel