nieuws

UPDATE (reactie VAVB) | Uitkomst onderzoek: ‘Asbest verwijderen kan zonder beschermingsmiddelen’

Branche

UPDATE (reactie VAVB) | Uitkomst onderzoek: ‘Asbest verwijderen kan zonder beschermingsmiddelen’

Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. De risico’s zijn ‘veelal verwaarloosbaar’ en ‘beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk’.

Dit concludeert Aedes, de vereniging van woningcorporaties, naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoek.

Aedes zelf gaf, samen met enkele individuele corporaties, opdracht voor het onderzoek. De studie werd uitgevoerd door TNO, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab.

Asbestbeleid is volgens Aedes ‘niet realistisch’

Asbestdeeltjes zijn kankerverwekkend. ‘Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico’, vindt Aedes.

Het huidige asbestbeleid is volgens Aedes ‘niet realistisch’.

Corporaties willen dat staatssecretaris het beleid aanpast

Bij het wetenschappelijk onderzoek werd gekeken naar de relatie tussen blootstelling aan asbest, gezondheidsrisico’s en de kosten van beschermingsbeleid. Aedes dringt er nu bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) op aan om het beleid aan te passen.

In veel gevallen zouden de risico’s ‘verwaarloosbaar’ zijn

‘Saneerders die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen, lopen een hoog blootstellingsrisico. In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen. Het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng’, aldus Aedes.

ASBESTSANERING

ASBESTSANERING

In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s volgens de vereniging ‘veelal verwaarloosbaar’ en zijn ‘beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk’.

‘Maximaal 69 sterfgevallen op 100.000 blootgestelden’, schrijven de onderzoekers

Bij het verwijderen van asbestdaken zijn de risico’s volgens de onderzoekers bijvoorbeeld ‘erg klein’, zo is te lezen in het rapport.

‘In het geval een saneerder werkt zonder toepassing van beheersmaatregelen en zonder goed functionerende adembescherming, is het risico maximaal 69 sterfgevallen op 100.000 blootgestelden. Dit is weliswaar boven het verwaarloosbare niveau, maar onder het MTR (maximum toelaatbare risico). Het treffen van aanvullende beschermingsmaatregelen is vanuit het oogpunt van proportionaliteit dus onnodig’, schrijven de onderzoekers.

Investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen noemen zij ‘niet proportioneel’.

Aanpassen beleid levert woningcorporaties tientallen miljoenen op

De woningcorporaties die opdracht gaven voor het onderzoek vinden dat de huidige praktijk is ‘doorgeslagen’. Als de regels voor asbestsanering worden aangepast, kan ze dat tientallen miljoenen euro’s schelen.

VAVB: ‘Asbest is en blijft gevaarlijk’

‘Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims’, reageert voorzitter Leo Veldhuis van de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB).

‘Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die ermee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die moeten worden gehanteerd’, aldus Veldhuis.

Al sinds 2015 wordt vergaderd over het aanpassen van de regels

Al sinds 2015 wordt volgens Veldhuis vergaderd over aanpassing van de wettelijke regelgeving.

In Nederland werken zo’n 5000 asbestsaneerders en toezichthouders, zowel zelfstandigen als bedrijven. Een groot deel daarvan is aangesloten bij de VAVB.

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Lees hier meer berichten en achtergrondartikelen van BouwMachines over asbest. 

Twee keer per week de gratis nieuwsbrief van BouwMachines ontvangen? Schrijf u hier in.

 

Reageer op dit artikel