nieuws

Defensie overweegt nieuwe manier van inkopen bouwmaterieel

Branche

Het ministerie van Defensie onderzoekt de mogelijkheid om bouwmaterieel op een andere manier te gaan inkopen. In plaats van machines, zou de landmacht dan capaciteit en beschikbaarheid van materieel afnemen. ‘We zijn erg benieuwd of hiervoor in de markt belangstelling bestaat’, zegt projectleider Jacques Roosenboom. In oktober houdt Defensie een marktconsultatie.

Defensie overweegt nieuwe manier van inkopen bouwmaterieel

Binnen Defensie loopt een project voor het vervangen van alle bouwmachines. Het gaat om onder meer rups- en mobiele graafmachines, rupsdozers, wielladers en graaflaadcombinaties.

Een deel van het materieel wordt gekocht. Dit geldt onder meer voor machines die worden ingezet in bijvoorbeeld uitzendgebieden. Deze machines moeten aan speciale eisen voldoen. Zo zijn andere motoren vereist, omdat ter plekke vaak geen schone diesel voorhanden is.

Defensie wil werken met ‘flexibele schil’

Naast de te kopen machines, onderzoekt Defensie nu of het mogelijk is om te gaan werken met een ‘flexibele schil’ aan materieel én personeel. Hierbij gaat het om machines en machinisten die alleen in Nederland worden ingezet.

‘Wij gebruiken het materieel natuurlijk niet zoals een bouwbedrijf dat doet’, legt projectleider Roosenboom uit. ‘Wij hebben de machines minder vaak nodig. Dus als je een machine koopt, koop je eigenlijk ook overcapaciteit. De machines staan bij ons een groot deel van het jaar stil. Daarom zijn wij nu aan het bekijken of we in plaats van staal, capaciteit en beschikbaarheid kunnen inkopen.’

Idee past in streven naar ‘adaptieve krijgsmacht’

Volgens Roosenboom past het idee in het streven naar een zogeheten ‘Adaptieve Krijgsmacht’. Uitgangspunt hierbij is dat de krijgsmacht flexibeler en duurzamer gaat samenwerken met particuliere bedrijven en organisaties.

‘Ons doel is dat de machines die wij in Nederland gebruiken, zo min mogelijk stil staan. Wij gaan graag met de markt in gesprek om de mogelijkheden te verkennen.’

Aanbesteding rupsdozers nu in afrondende fase

In een eerder stadium heeft Defensie in het kader van de operatie ‘Vervanging Bouwmachines’ zeven  nieuwe Volvo-rupsgravers gekocht. De aanbesteding van elf rupsdozers verkeert op dit moment in de afrondende fase. Deze aankopen zijn onder meer ook bedoeld voor de inzet in missiegebieden. Daarnaast worden de machines ingezet voor alle denkbare Defensie-werkzaamheden binnen de landsgrenzen.

Machines die bij missies worden ingezet, worden aangepast. Los van de eerder genoemde motoren, moet materieel dat in uitzendgebieden actief is, bijvoorbeeld ook bestand zijn tegen woestijnstof, en extreem hoge of lage temperaturen. Vaak worden deze machines ingezet bij de opbouw  van kampementen.

Defensie gaat met marktpartijen in gesprek

Het in Nederland in te zetten materieel, bestaat uit gangbare machines zonder specifieke aanpassingen. Roosenboom: ‘Ik wil benadrukken dat nog niet zeker is of wij daadwerkelijk overgaan tot een nieuwe manier van aanbesteden om een flexibele schil te creëren. Op dit moment hebben wij dat in onderzoek. Of wij dit doorzetten, is onder meer afhankelijk van de reacties in de markt. Wij zijn erg benieuwd of er belangstelling voor is.’

In de eerste helft van oktober wil Defensie in Vught een marktconsultatie houden. Het ministerie hoopt dan in gesprek te gaan met onder anderen leveranciers, lease-maatschappijen, grondverzetbedrijven en machinisten. Nadere informatie wordt in de komende weken bekend gemaakt.

 

Reageer op dit artikel