nieuws

Personeelstekort begint ook in inframarkt op te lopen

Branche

De woningbouw kampt al een tijdje met een schreeuwend personeelstekort. In de infra begint het tekort aan mensen ook steeds nijpender te worden.

Personeelstekort begint ook in inframarkt op te lopen

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw. In februari meldde 12 procent van de hoofdaannemers in de wegenbouw het werk niet goed aan te kunnen vanwege gebrek aan personeel. Vorig jaar in dezelfde maand had 4 procent van de wegenbouwbedrijven daar last van.

In de grond- en waterbouw speelt het probleem ook; daar heeft 8 procent van de bedrijven te weinig mensen. Vorig jaar had geen enkele grond- en waterbouwer een personeelstekort.

Infrabedrijven hebben het steeds drukker

De infrabouwers hebben het steeds drukker. Slechts een op de 25 bedrijven heeft te weinig werk. Vorig jaar konden een op de vijf bedrijven werk gebruiken. De orderportefeuille is in een jaar tijd met bijna een maand opgelopen naar 6,6 maanden.

De gww-sector bleef de afgelopen jaren sterk achter bij de opleving in de bouw, maar herstelt zich de komende twee jaar sterk, verwacht het EIB. In 2018 groei de productie door nieuwbouw met 7 procent, in 2019 zelfs met 9,5 procent. Het rijker gevulde infrafonds van de Rijksoverheid is een belangrijke oorzaak. In totaal is voor 2018 vanuit het Infrastructuurfonds, het Deltafonds en de investeringsimpuls 7,8 miljard euro beschikbaar, 15 procent meer in vergelijking met 2017. In 2018 is het budget 8,3 miljard euro.

Het geld gaat onder meer naar de vervanging en reparatie van bruggen, sluizen en de reconstructie van wegen. Ook marktpartijen voeren hun investeren in infra op, denk aan energie- en telecombedrijven. Tot slot staan gemeenten en provincies er financieel beter voor.

Personeelstekort in woningbouw blijft groot

Het personeelstekort in de woningbouw blijft groot. 22 procent van de bedrijven moest daardoor werk uitstellen. In de utiliteitsbouw meldt 17 procent van de bedrijven gebrek aan personeel.

Bouwbedrijven hebben gemiddeld voor 9,6 maanden werk.

Reageer op dit artikel