nieuws

Hogere winst Dura Vermeer door huizenhonger

Branche

Hogere winst Dura Vermeer door huizenhonger

Dura Vermeer heeft vorig jaar geprofiteerd van de aantrekkende markt voor bouwprojecten. De Nederlandse bouwer sloot 2017 af met een hogere omzet en winst dan het jaar daarvoor, blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf heeft gepresenteerd. De grote vraag naar nieuwbouwwoningen is een van de voornaamste aanjagers van de groei.

Dura Vermeer meldde een omzet van bijna 1,2 miljard euro, tegen circa 1,1 miljard in het jaar daarvoor. De winst steeg nog sneller. Waar Dura Vermeer in 2016 9,1 miljoen overhield onder de streep, staat daar voor het boekjaar 2017 een bedrag van 17,1 miljoen euro.

Dat de winst sneller steeg dan de omzet, is volgens het bedrijf te danken aan een nieuwe strategische koers. Zo wijst het bedrijf op een selectiever beleid bij de jacht op nieuwe orders, wat scheelt in de kosten voor aanbestedingsprocedures.

Woningbouw winstmaker

De activiteiten voor woningbouw zorgden voor de grootste groei aan inkomsten. Het onderdeel hengelde vorig jaar ruim 478 miljoen euro binnen, tegen 376 miljoen euro in het jaar daarvoor. De omzet uit infrastructurele projecten bleef nagenoeg gelijk op 448 miljoen euro. De selectievere aanbestedingsstrategie is volgens Dura Vermeer debet aan die vlakke lijn.

Dura Vermeer optimistisch over toekomst

Topman Job Dura is optimistisch over de toekomst, gesteund door prestigieuze bouworders voor het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelenbureau en de A16 bij Rotterdam in het begin van 2018. Het bedrijf verwacht meer te kunnen investeren. Naast traditionele bouwprojecten wil Dura Vermeer ook geld steken in innovatie en duurzaamheid. Zo ziet de bouwer brood in renovatie van bestaande woningen die ‘circulair’ moeten worden, oftewel zonder verspilling van energie en grondstoffen.

Artikelen

Reageer op dit artikel