nieuws

‘Graafschades voorkomen door betere communicatie’

Branche

Door de regierol op zich te nemen kunnen gemeenten bijdragen aan verminderen van het aantal graafschades. Gemeenten, netbeheerders en grondroerders moeten striktere afspraken maken over planning en het delen van informatie. Die aanbevelingen worden gedaan naar aanleiding van onderzoek naar graafschade als gevolg van rioleringswerk, uitgevoerd door Stichting Rioned, netbeheerder Enexis en het Kabel- en Leiding Overleg (KLO).

‘Graafschades voorkomen door betere communicatie’

Bij het terugdringen van graafschades kunnen gemeenten als opdrachtgever en regisseur van de ondergrond een belangrijke rol spelen. Dat staat in het rapport ‘Graafschade voorkomen bij complex rioleringwerk’. ‘Daarvoor moeten betrokkenen meer energie en betrokkenheid steken in onderlinge afstemming van werkzaamheden’, wordt gesteld in de publicatie.

35.000 graafschades per jaar

Elk jaar ontstaan door graafwerkzaamheden zo’n 35.000 schades aan kabels en leidingen. Eén op de vijf graafschades in Nederland is een gevolg van rioleringswerkzaamheden. De omvang van rioleringsprojecten, de diepe ligging midden in de weg en de beperkte ruimte in de grond van oude wijken verhogen de kans op graafschade. Drie belangrijke achterliggende oorzaken zijn volgens onderzoek van netbeheerder Enexis onjuiste of onvolledige informatie, verouderde kabels en leidingen en tijdsdruk.

Elkaar kennen en vertrouwen

Om het aantal graafschades te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden. ‘Gemeenten moeten hun regierol adequaat invullen en voldoende menskracht inzetten. Voor alle betrokkenen vergt dit zowel praktisch overleg als elkaar kennen en vertrouwen. Ook is van belang om de CROW-richtlijn 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ consequent toe te passen’, zo luiden de aanbevelingen.

Download de publicatie ‘Graafschade voorkomen bij complex rioleringwerk’.

Reageer op dit artikel