blog

BLOG Lion Verhagen | Verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid is vaak een blinde vlek

Branche

BLOG Lion Verhagen | Verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid is vaak een blinde vlek

Ons medeleven gaat uit naar de familie en vrienden van de kraanmachinist die is omgekomen nadat de lift van zijn torenkraan werd geraakt en naar beneden viel na aanraking door de giek van een andere torenkraan. Het tragische ongeval gebeurde 22 mei jongstleden, op een bouwplaats in Den Haag. De kranen stonden in elkaars draaibereik. Het was al geruime tijd goed gegaan. Totdat het fout ging.

De VVT onthoudt zich doorgaans van reacties op dergelijke ongevallen. Wij hebben inmiddels geleerd dat vermoedens die direct na zo’n ongeval worden uitgesproken over de oorzaak, na onderzoek vaak toch niet blijken te stroken met wat er werkelijk is gebeurd. Ik verwacht dat hier ook in dit geval sprake van zal zijn, mede om de eenvoudige reden dat ik me niet kan voorstellen dat er niet is nagedacht over het overlappende draaibereik van de kranen.

Maatregelen om botsingen te voorkomen bestaan al; ze moeten alleen worden toegepast

Deskundigen die roepen dat er wettelijke regels moeten komen zoals het verplichten van anti-botsbeveiligingen, vergeten één ding: wanneer twee of meer hijs- of hefwerktuigen zodanig op een werkplek worden geïnstalleerd of gemonteerd dat hun werkgebieden elkaar overlappen, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen om botsingen tussen de lasten of delen van deze werktuigen te voorkomen. Deze maatregelen bestaan; ze moeten echter worden toegepast.

Elk ongeval is te voorkomen

Wanneer kranen erg dicht bij elkaar staan, dienen deze maatregelen gewoon genomen te worden. Ik verwacht dan ook dat, mocht hier sprake van zijn, we dit als conclusie in het onderzoeksrapport terug zullen zien. Elk ongeval is namelijk te voorkomen met een goede risico-inventarisatie en het toepassen en het opvolgen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Verantwoordelijkheid daarbij nemen is helaas vaak een blinde vlek. Laten we daar de oorzaak van zoeken en die wegnemen!

Lion Verhagen is directeur van de Vereniging Verticaal Transport, de branchevereniging voor verticaaltransportbedrijven.

LEES OOK: Dodelijk ongeval met botsende torenkranen mogelijk veroorzaakt door rekenfout.

 

Reageer op dit artikel