blog

BLOG Jan Hommes | Veilige machines? Neem je verantwoordelijkheid!

Branche

BLOG Jan Hommes | Veilige machines? Neem je verantwoordelijkheid!

De burgemeester van Delft sprak in haar speech tijdens de Nationale Dodenherdenking over verantwoordelijkheid nemen. Omdat sommige mensen hun verantwoordelijkheid namen, kunnen we nu in vrijheid leven.

Het is een grote stap van 4 mei naar de dagelijkse werkelijkheid van veilige machines. Maar verantwoordelijkheid nemen is ook bepalend voor de veiligheid.

Leverancier én gebruiker moeten zorgen voor veilige machines

In de Europese Machinerichtlijn is vastgelegd dat de leverancier zorgt dat de machine veilig is. De machine moet voldoen aan de inrichtingseisen voor het beoogde gebruiksdoel.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet de gebruiker een maximale inspanning leveren om veilige en passende arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen.

Soms ‘nee’ zeggen tegen gevraagde ombouw

Het komt regelmatig voor dat een gebruiker vraagt om ombouw en/of aanbouw van de machine. Als dat binnen de regels gebeurt, is er geen probleem. Als dat niet lukt, moet de leverancier de verantwoordelijkheid nemen om ‘nee’ te zeggen tegen bepaalde wensen.

Maar ook de gebruiker heeft hier een verantwoordelijkheid. Hij moet immers zorgen dat een machine veilig kan worden ingezet.

Iedereen heeft een rol in het proces van veilige machines

Verantwoordelijkheid nemen is aan de orde op elk niveau in een bedrijf en in elke situatie waarin keuzes worden gemaakt die veilig werken bepalen.

Dat geldt op directieniveau in de strategische beslissingen die worden gemaakt. En in het gesprek tussen klant en verkoper over aanpassingen van de machine. Dat geldt ook voor de machinist die met de machine aan het werk gaat, en moet beoordelen of het veilig kan. En de monteur/keurmeester die een juist oordeel moet geven over de staat van de machine.

Iedereen heeft een rol in het proces van veilige machines, en iedereen kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Doe het alsjeblieft!

Lees HIER een eerdere blog van  Jan Hommes.

Jan Hommes is directeur van BMWT, de belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel.

 

Reageer op dit artikel