artikel

C.A. de Groot sloopt oude Snelle Sluis met chirurgische precisie

Branche

C.A. de Groot sloopt oude Snelle Sluis met chirurgische precisie

De sloop van de oude Snelle Sluis in Moordrecht plaatst C.A. de Groot voor een aantal uitdagingen. Van de in 1829 gebouwde sluis zijn nauwelijks tekeningen bekend, zodat het maar afwachten is wat de mannen tijdens de werkzaamheden tegenkomen. Vanwege een naastgelegen woning moeten de trillingen nauwgezet gemonitord worden. Het bij de sloop vrijkomende materiaal wordt daarom over het water afgevoerd voor verdere verwerking.

Wie deze dagen komt aanrijden over de Schielandse Hoge Zeedijk West in Moordrecht, kan de Cat 326F van C.A. de Groot nagenoeg niet missen. De machine is geplaatst op een ponton om de oude Snelle Sluis vanaf het water te slopen. Gewapend met een sloophamer aan de machine prikt machinist Piet één van de gemetselde sluishoofden kapot. Even later vervangt hij de hamer voor een sorteergrijper om restanten van de voormalige sluis te laden op een gereedliggende duwboot met ponton. De brokstukken worden naar de losplaats gevaren, een 500 meter verderop. Daar wordt het puin en vrijkomend hout in containers geladen om te worden afgevoerd naar verwerkers.

‘Ja, daarmee is dit werk in een notendop wel verteld’, lacht Kees de Groot, directeur van C.A. de Groot uit Alkmaar. ‘Maar er zijn veel factoren waarbij we bij dit project rekening moeten houden. We moeten hier met chirurgische precisie te werk gaan. Dat maakt deze klus interessant, maar ook uitdagend.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Sloop Snelle Sluis Moordrecht

De ruimte is beperkt bij het slopen van de oude Snelle Sluis in Moordrecht. Vanwege de naastgelegen woning moeten tijdens de werkzaamheden trillingen continue worden gemonitord.

Bijna 200 jaar oude Snelle Sluis in slechte staat

Moordrecht is gelegen in de Zuidplaspolder. In deze polder, drooggelegd aan het begin van de 19e eeuw, bevindt zich het laagste punt van Nederland: -6,76 m onder NAP. De oude Snelle Sluis is gebouwd in 1829 als eerste werk voor de droogmaking van de Zuidplaspolder. De sluis vormde een verbinding tussen de ringvaart van de Zuidplaspolder en de Hollandsche IJssel.

Sinds de bouw van de nieuwe Snelle Sluis in 1987 heeft de oude sluis geen waterstaatkundige functie meer. In 2016 nam Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard het besluit de bijna 200 jaar oude sluis te slopen vanwege de slechte staat van het waterbouwkundig kunstwerk. De veiligheid dreigde in het geding te komen.

De voorgenomen sloop riep veel weerstand op bij de Historische Vereniging Moordrecht. De vereniging was voor behoud van de sluis als monument voor de Zuidplaspolder. Restauratie van de sluis bleek echter te kostbaar, waarna het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard opdracht gaf voor de sloop. Hoofdaannemer is de Beens Groep, die de sloopwerkzaamheden uitbesteedt aan C.A. de Groot uit Alkmaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Sloop Snelle Sluis Moordrecht

Om trillingen te beperken is gekozen voor het slopen van de bijna 200 jaar oude sluis vanaf een ponton.

Weinig gedocumenteerd over oude Snelle Sluis

‘Op voorhand was maar weinig bekend over de bijna twee eeuwen geleden gebouwde sluis. Er is weinig documentatie beschikbaar, dus we moesten afwachten wat we precies zouden aantreffen’, vertelt Kees de Groot. Na twee weken slopen zijn de werkzaamheden zo ongeveer tot halverwege gevorderd en zijn twee van de vier sluishoofden al volledig verdwenen. De Groot: ‘De sluishoofden bestonden voornamelijk uit metselwerk. De schutmuren zijn bij een restauratie in de vorige eeuw opgetrokken uit beton. Wat vooraf vooral onduidelijk was wat we tussen de sluishoofden zouden aantreffen. Nu we bezig zijn blijken de vloeren te zijn samengesteld uit hout en metselwerk, in lagen aangebracht. De vloeren zijn zo’n meter dik, maar dat was op de tekeningen absoluut niet duidelijk.’ De watergang is hier zo’n 1,5 meter. Dat komt neer op het slopen van de vloeren tot een diepte van zo’n 2,5 meter onder water.

Met de Historische Vereniging Moordrecht is afgesproken dat een aantal elementen van de sluis behouden blijven. Dan gaat het onder meer om de lieren en de aanlegpunten waar in het verleden schepen konden afmeren. De objecten zullen door een kunstenaar gebruikt worden bij het maken van een kunstwerk.

Tekst gaat verder onder de foto.

Sloop Snelle Sluis Moordrecht

Tot zo’n 2,5 meter onder water moeten de vloeren van de sluis worden gesloopt.

Slappe veengrond versterkt trillingen

Op slechts enkele meters van de oude sluis staat een woning die op geen enkele manier hinder in de vorm van trillingen mag ondervinden van de sloopwerkzaamheden. Bemoeilijkende factor is de slappe veengrond, waardoor trillingen kunnen worden versterkt. Met meetapparatuur op de woning worden trillingen continue gemonitord.

Om trillingen zoveel mogelijk te beperken is er voor gekozen de sluis vanaf een ponton op het water te slopen. Voor machinist Piet is slopen vanaf een ponton geen alledaagse bezigheid. ‘Hij heeft afgelopen jaar ervaring op kunnen doen bij de sloop van zes bruggen over het kanaal Alkmaar-Kolhorn’, vertelt Kees de Groot. ‘Wat het werken hier wat lastiger maakt, is de beperkte ruimte. De Cat 326F, geleverd in maart 2018, weegt zo’n 28 ton. Met een grotere kraan kun je hier niet uit de voeten.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Sloop Snelle Sluis Moordrecht

Hoofdaannemer Beens kreeg de EMVI-aanbesteding mede gegund vanwege de afvoer van het bij de sloop vrijkomende materiaal over het water. De brokstukken worden naar de losplaats gevaren, een 500 meter verderop. Daar wordt het puin en vrijkomend hout in containers geladen om te worden afgevoerd naar verwerkers.

Sloopmaterialen worden per boot afgevoerd

Beens kreeg de EMVI-aanbesteding gegund mede op grond van de wijze waarop de bij de sloop vrijkomende materialen worden afgevoerd. Door de materialen over het water af te voeren, hoeft geen zwaar verkeer over het smalle weggetje naar de sluis te rijden. Met een klein duwbootje met ponton wordt steeds zo’n 8 ton aan materiaal afgevoerd. ‘Een grotere boot is hier niet mogelijk, maar op deze manier kunnen we iedere dag toch zo’n 100 ton afvoeren’, zegt Rob Veldt, bedrijfsleider bij C.A. de Groot. Hij verwacht in totaal zo’n 1.500 ton metsel- en betonpuin en 100 ton hout te moeten afvoeren.

Na het slopen van de oude sluis worden door Beens de oevers aan weerskanten van het water aangevuld en afgewerkt. Dan telt Moordrecht nog maar één Snelle Sluis.

Bekijk hier een video van de sloopwerkzaamheden.

Ook een abonnement op BouwMachines? Dit is al mogelijk vanaf 6,25 euro per maand. Kijk hier naar de mogelijkheden.

 

Reageer op dit artikel