artikel

BMAir wil groeien met filteroverdruksystemen: ‘Schone lucht voor de machinist’

Branche

BMAir wil groeien met filteroverdruksystemen: ‘Schone lucht voor de machinist’

BMAir, producent van filteroverdruksystemen, verwacht de komende jaren verder door te groeien. In de afgelopen drie jaar werd een omzetstijging van 35 procent gerealiseerd. Onder leiding van een deels nieuwe directie, en gesteund door een vers ingestapte investeerder, gaat BMAir op zoek naar méér. ‘Ons doel is om iedere machinist die in een vervuilde omgeving werkt van schone lucht te voorzien.’

Kort voor de jaarwisseling werd bekend dat de Nederlandse investeringsmaatschappij Intersaction een meerderheidsbelang heeft genomen in BMAir.

De strategie van Intersaction is gericht op langetermijninvesteringen in ‘niche- en B2B-ondernemingen met een aanzienlijke groeipotentie’.

‘Klaar voor de volgende stap’

Robbert Boersma, tot dat moment verkoopdirecteur bij Pon Equipment, is per 1 januari 2019 aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van BMAir.

Tekst gaat door onder de foto.

BMAir

Boersma (links op de bovenstaande foto) voert de directie samen met Robin Veltman (rechts). Veltman is een van de oorspronkelijke oprichters van het bedrijf. ‘De bewustwording onder gebruikers neemt toe. Wij zijn klaar voor de volgende stap’, zeggen Boersma en Veltman in koor.

Niemand wil zichzelf of zijn personeel blootstellen aan schadelijke stoffen

Veltman en Boersma zijn er heilig van overtuigd dat het mogelijk is om de komende jaren door te groeien.

‘Iedereen die je over ons product vertelt, is meteen geïnteresseerd’, heeft Boersma inmiddels gemerkt. ‘Dit komt natuurlijk omdat het gaat over het welzijn en de gezondheid van mensen. Niemand wil zijn personeel of zichzelf blootstellen aan schadelijke of kankerverwekkende stoffen. Maar helaas is dit vaker het geval dan je zou vermoeden.’

Systemen BMAir zorgen voor schone lucht in de cabine

BMAir ontwikkelt en produceert filteroverdruksystemen. Deze worden met name gemonteerd op graafmachines, wielladers, vrachtwagens en heftrucks die worden ingezet op projecten waarbij schadelijke stoffen, dampen of gassen vrijkomen.

De systemen van BMAir filteren de verontreinigde buitenlucht en zorgen voor een overdruk van schone lucht in de cabine. Voor een goede werking is uiteraard van belang dat deze cabine hermetisch is afgesloten. Op de foto hieronder is te zien hoe een cabine wordt afgedicht.

Tekst gaat door onder de foto.

BMAir Cabine-afdichten

Kwartsstof, het nieuwe asbest

Filteroverdruksystemen worden gebruikt bij onder meer sloop- en bodemsaneringsprojecten. Geen overbodige luxe, weet Veltman. Als voorbeeld wijst hij op de risico’s van kwartsstof.

‘Iedereen heeft het altijd over asbest. Maar kwartsstof, dat voorkomt in bijvoorbeeld beton, is niet minder gevaarlijk. In bepaalde afmetingen kan kwarts net zo diep je longblaasjes binnendringen als asbestdeeltjes. Het kan longfibrose of andere ernstige longaandoeningen veroorzaken. Daarom wordt kwartsstof wel het nieuwe asbest genoemd.’

Nederland loopt voorop met regelgeving

BMAir heeft een brede doelgroep. Het richt zich op eindgebruikers, maar ook op dealers en fabrikanten. De regelgeving varieert sterk per land.

BMAir: van twee naar één

Het in het Noord-Brabantse Nieuwkuijk gevestigde BMAir is nu ongeveer 25 jaar actief, en heeft dertig mensen in dienst.

Tot enkele jaren geleden bestond het uit twee afzonderlijke ondernemingen: Trans Elektro in Waalwijk en RST in Tiel. In 2015 namen de twee zusterbedrijven hun intrek in Nieuwkuijk. Vanaf dat moment werd BMAir, de tot dan gevoerde productnaam, tevens de nieuwe firmanaam.

In Nederland en Duitsland bestaan sinds ongeveer twintig jaar wettelijke voorschriften voor de luchtkwaliteit in cabines. In de meeste andere Europese landen is weinig tot niets geregeld. Wat dat betreft loopt Nederland dus voorop.

In Europees verband wordt al geruime tijd gepraat over een mogelijke Europese richtlijn. Of dit tot resultaat gaat leiden, en op welke termijn, is onduidelijk.

Niet wachten op overheid

‘We hoeven niet te wachten op de overheid’, vindt Boersma. ‘We zoeken het vooral in bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. In landen die geen regelgeving kennen op dit gebied, hebben we onze systemen ook al kunnen verkopen. Dat zegt genoeg.’

Niet alleen de gezondheid van machinisten, ook de aansprakelijkheid van bedrijven speelt een rol. Mede om die reden heeft BMAir methodes ontwikkeld om exact te monitoren en registreren wat de filteroverdruksystemen doen, en hoe ze in de praktijk worden gebruikt. Afhankelijk van het controlesysteem dat wordt aangeschaft, kunnen data worden uitgelezen over een kortere of langere periode.

Voor een goede werking heb je filtervolume nodig

De kritiek die in de markt weleens klinkt, is dat de producten van BMAir aan de grote kant zijn.

‘Iedereen wil alles zo compact mogelijk’, beaamt Veltman. ‘En ja, onze producten zijn relatief volumineus. Maar voor een goede filterende werking heb je nu eenmaal filtervolume nodig. We willen geen concessies doen aan de luchtkwaliteit. Dat is namelijk ook niet in het belang van onze gebruikers.’

Awareness in de markt is aan het toenemen

In de Benelux, maar ook daarbuiten ziet BMAir voldoende ruimte voor groei. ‘De awareness in de markt is snel aan het toenemen. Eigenlijk is het vreemd dat overheden achterblijven met de wet- en regelgeving’, merkt Veltman op.

Boersma: ‘Daarom aan ons de taak om onze klanten en hun machinisten te wijzen op de risico’s. We willen niet wachten op regelgeving. Het gaat om een gezonde, veilig werkomgeving, en om het besef dat dít is wat je zelf moet willen. Je hebt ménsen in dienst. We willen dat iedereen aan het einde van de dag gezond weer naar zijn of haar familie kan.’

Grof stof, fijnstof, asbest, zware metalen, gassen en dampen

Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden, heeft BMAir diverse combifilters. Deze zijn geschikt voor grof stof, fijnstof, asbest en zware metalen. Voor het afvangen van schadelijke gassen en dampen wordt gewerkt met actief-koolfilters.

De afgelopen jaren hebben bij BMAir in het teken gestaan van het ontwikkelen van nieuwe producten, en het doorontwikkelen van bestaande producten. Een van de gepatenteerde vindingen is een filterherkenningssysteem. Hiermee kan de machinist of veiligheidskundige op de cabinedisplay zien welke filters zijn geplaatst en hoeveel uren deze nog meegaan. Naarmate de geprogrammeerde tijd verstrijkt, verandert een led-lampje op de display van kleur, en wordt tevens de artikelcode van het betreffende filter weergegeven. Actief-koolfilters houden het doorgaans 520 bedrijfsuren vol, stoffilters 960 uur.

De trend is dat toegestane waardes omlaag gaan

De trend is dat de waardes waar je aan blootgesteld mag worden omlaag gaan. Zo is per 1 oktober 2017 op advies van de Gezondheidsraad in Nederland bijvoorbeeld de grenswaarde van benzeen verlaagd van 3.25 mg/m3 (1ppm) naar 0.7 mg/m3 (0.2ppm).

Mede door deze ontwikkelingen heeft BMAir zeer recent een Europees patent verworven op een indrukwekkend ogend systeem dat is voorzien van één of meer ademluchtflessen. Het bedrijf beschouwt dit systeem, Asyst genoemd, als zijn paradepaardje.

Asyst zorgt voor ademlucht uit persluchtcilinder

Bij piekbelasting in concentraties gassen en dampen, of bij een tijdelijk tekort aan zuurstof, schakelt Asyst automatisch over van het filteroverdruksysteem naar ademlucht uit de persluchtcilinder.

‘Hierdoor kan efficiënt en langdurig worden doorgewerkt onder veilige omstandigheden, ook als de aangeboden waardes te hoog zijn voor de actief-koolfilters’, legt Veltman uit.

Op de foto helemaal boven aan dit artikel, is een werkend Asyst-systeem te zien op een Komatsu PC 240 LC.

Alle relevante aspecten worden gelogd en gemeten

Asyst is in te regelen op ppm-niveau. Ppm staat voor parts per million (delen per miljoen), een maat voor concentratie.

Het systeem meet en logt alle aspecten die relevant zijn. Hoe is de druk in de cabine? Is de deur goed gesloten? Welke waardes hebben de gassen rondom de machine? Deze data kunnen op het moment zelf, maar ook later worden uitgelezen en eventueel bewaard (zie foto hiernaast).

Bewustwording nodig

Boersma hamert op de bewustwording die nodig is.

‘De tijd van “wat je niet ziet, is er niet”, is gelukkig wel voorbij. Je gezondheid is een groot goed. Wij omschrijven onze systemen niet voor niets als persoonlijke beschermingsmiddelen. Want in onze ogen zijn het dat ook.’

Zoveel mogelijk machines voorzien van gezonde lucht

Voor Boersma lijdt het geen enkele twijfel dat in de komende jaren forse stappen gaan worden gezet op het ingeslagen groeipad. ‘Er ligt een heel sterk fundament onder dit bedrijf. Nu moeten we dit internationaal gaan vermarkten. De markt is er klaar voor. Wij willen en moeten tempo maken, en zoveel mogelijk machines gaan voorzien van gezonde lucht. We zijn ervan overtuigd dat we met BMAir een heel mooie tijd tegemoet gaan.’

Klik hier voor meer berichten en artikelen van BouwMachines over veilig werken.

Ook een abonnement op BouwMachines? Dit is al mogelijk vanaf 6,25 euro per maand. Kijk hier naar de mogelijkheden.

 

Reageer op dit artikel