artikel

EIB: sloop- en asbestsector flink in de lift

Branche

EIB: sloop- en asbestsector flink in de lift

De toekomst ziet er voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche rooskleurig uit. De totale omzet uit sloop komt in 2023 uit op 800 miljoen euro per jaar. Dat is flink meer dan de 620 miljoen euro die het afgelopen jaar werd gerealiseerd, toch ook al geen slecht jaar. De omzet per gesloopt bouwwerk zal de komende jaren verder toenemen onder invloed van duurzaamheid en circulariteit, zo voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Het EIB heeft in opdracht van VERAS, brancheorganisatie van sloopaannemers, een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen en toekomstperspectieven voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche. De branche bestaat in 2018 uit circa 425 bedrijven met in totaal 5.900 voltijdbanen aan eigen personeel en een totale omzet van 1,2 miljard, zo heeft het EIB berekend.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Totale omzet sloopsector 2013-2023

Omzetvolume uit sloopwerk groeit sterk

Na het dieptepunt van 2013, het omzetvolume uit sloopwerk bedroeg dat jaar 450 miljoen euro, werd in de jaren daarna de weg omhoog weer gevonden. Dit resulterende in een omzet van 620 miljoen euro in het afgelopen jaar.

Volgens het EIB zal het omzetvolume uit sloopwerk in 2019 en 2020 door een sterke groei van de investeringen in gebouwen en woningen en door een intensievere scheiding van sloopafval met respectievelijk 7% en 6% toenemen. Op de middellange termijn (2021-2023) vlakt de groei af tot gemiddeld 4% per jaar. De totale omzet uit sloop komt in 2023 uit op 800 miljoen euro.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.Aantal gesloopte woningen 2012-2023

Het aantal gesloopte woningen daalde in de afgelopen vijf jaar, tot 9.000 in 2018. Ondanks de terugval in het aantal gesloopte woningen, nam de omzet uit de totaalsloop van woningen wel toe. Dit komt doordat het scheiden van de sloopmaterialen per gesloopte woning meer omzet oplevert. De komende jaren zullen veel woningcorporaties hun woningaanbod vervangen door nieuwbouw. Naar verwachting zal de totaalsloop van woningen toenemen tot 15.000 in 2023.

Het EIB verwacht dat ook de totaalsloop van maatschappelijk vastgoed (onder andere onderwijs- en zorggebouwen) nog sterk zal toenemen. Door de slechte energieprestaties van oude gebouwen is sloop en vervangende nieuwbouw vaak de beste optie.

Duurzaamheid en circulariteit zal in de toekomst bij de sloop een steeds belangrijkere rol gaan spelen, zo verwachten de onderzoekers van het EIB. Dit resulteert in meer omzet per gesloopt bouwwerk door de extra handelingen die tijdens de sloop moeten worden verricht, aldus het EIB.

Sanering asbestdaken

De omzet uit asbestverwijdering is in de periode 2013-2018 toegenomen van ruim 190 miljoen euro naar 300 miljoen euro in 2018. In aanloop naar het verbod op asbestdaken in 2025 groeide de sanering van dit soort daken fors.

De trend zet in de komende jaren door. Naar verwachting zal de omzet uit asbestverwijdering in 2019 (+4%) en 2020 (+6%) groeien. Het EIB verwacht voor de middellange termijn (2021-2023) een groei van gemiddeld 3% per jaar. De omzet uit asbestverwijdering komt in 2023 uit op circa 360 miljoen per jaar.

De sterkste groei wordt vooral in het agrarische segment verwacht, vanwege het verbod op asbestdaken vanaf 2025. Er moet nog zo’n 80 miljoen vierkante meter asbestdaken worden gesaneerd. Op dit moment wordt er 11 tot 12 miljoen vierkante meter per jaar gesaneerd. In de komende jaren is dus nog een intensiveringsslag noodzakelijk.

Inkomsten uit andere activiteiten

In 2018 kwam grofweg een kwart van de omzet van sloopbedrijven van andere activiteiten dan slopen en asbest saneren. Dit is meer dan in 2013 toen grofweg een vijfde van de omzet uit andere activiteiten werd behaald. Naast bodemsanering (5%) en afvalverwerking (6%) bestonden de overige activiteiten vooral uit grondverzet, boren en bouwkundig werk. Met name de grotere bedrijven laten meer spreiding van hun activiteiten zien.

Het EIB verwacht dat in 2023 het totale omzetvolume van sloopbedrijven uitkomt op bijna 1,6 miljard euro per jaar, bijna twee keer zo hoog als in 2013. Naast de omzet uit sloopwerk (800 miljoen euro) en asbestverwijdering (360 miljoen euro) wordt nog voor 380 miljoen euro gegenereerd uit andere activiteiten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Werkgelegenheid sloop- en asbestsector

De vraag naar arbeid neemt in navolging van de productie de komende jaren verder toe. In 2023 ligt het arbeidsvolume naar verwachting bijna 1.200 voltijdbanen hoger dan in 2018. Hiervan slaat de helft neer bij het eigen personeel en de andere helft bij de flexibele schil. Om de uitstroom door pensionering en arbeidsongeschiktheid op te vangen zal in de periode 2019-2023 in een krappe arbeidsmarkt 2.000 nieuwe arbeidskrachten (voltijdbanen) de sector moeten instromen, aldus het EIB.

Circulair slopen

Het EIB kijkt in het rapport ook naar circulariteit, voor sloopbedrijven een belangrijke toekomsttrend. ‘Er zijn veel obstakels om circulariteit van de grond te krijgen. Hoogwaardig hergebruik van sloopmaterialen levert extra omzet voor de sloopbranche op, maar ook extra kosten voor de opdrachtgevers’, constateren de onderzoekers. Zij signaleren rondom circulariteit een aantal knelpunten voor bedrijven. ‘Vrijwel alle bedrijven zien de hogere kosten als belemmering. Meer dan de helft van de bedrijven zien ook de mismatch tussen vraag en aanbod en regelgeving als een belemmering.’

Volgens Taco van Hoek, directeur van het EIB, is overheidsbeleid nodig om circulariteit rendabel te kunnen maken. ‘Laten we het aan de markt over, dan zal het niet eenvoudig van de grond komen.’ Kees de Groot, voorzitter van VERAS, besloot met een oproep aan opdrachtgevers en architecten om meer circulair te denken en te ontwerpen.

Tien jaar VERAS

VERAS viert dit jaar het 10-jarig jubileum. De branchevereniging van sloopaannemers ontstond in 2009 na een fusie tussen Babex en Vereniging van Sloopaannemers (VS). VERAS telt ruim 100 leden en heeft 20 donateurs.
Voorzitter Kees de Groot memoreerde bij de presentatie van het EIB-rapport een aantal belangrijke mijlpalen in het 10-jarig bestaan van VERAS. ‘Babex en VS gingen in 2009 samen met het doel samen een krachtige belangenbehartiger te zijn voor de sector. De afgelopen tien jaar hebben we veel bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de komst van de sloopcode, waarin beschreven wordt wat opdrachtgevers en -nemers van elkaar mogen verwachten bij aanbesteding en uitvoering van een sloopproject. Of de opname van sloopvoorschriften in het Bouwbesluit 2012, waarmee de sloopvergunningplicht kwam te vervallen. Ook was VERAS nauw betrokken bij het opzetten van de mbo-opleiding Slopen en zijn we een serieuze gesprekspartner bij de verschillende asbestdossiers. Meest recente wapenfeit is de lancering van de website allesovercirculairslopen.nl. De komende tijd willen we sterk inzetten op het verder uitbreiden van dit platform.’

Reageer op dit artikel