artikel

Klimaatakkoord: uitstoot graafmachines en wielladers naar nul, desnoods met wettelijke plicht

Branche

Klimaatakkoord: uitstoot graafmachines en wielladers naar nul, desnoods met wettelijke plicht

De uitstoot van schadelijke stoffen door graafmachines en wielladers moet fors minder, en liefst naar nul. Als dit niet snel genoeg lukt, gaat de rijksoverheid ‘zero emissie’ met ingang van 2026 wettelijk verplichten. De overheid begint al met het voorbereiden van nieuwe wetgeving, zodat ‘snelle invoering van een wettelijke verplichting kan plaatsvinden’.

Dit alles is te lezen in het in december 2018 in Den Haag gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord. Alle voorgestelde maatregelen zijn in het eindrapport, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, overeind gebleven. Volgens een berekening van het Centraal Planbureau blijft de lastenstijging voor het bedrijfsleven ‘beperkt’.

Klimaatneutrale en circulaire GWW

Verduurzaming van de logistiek wordt in het klimaatakkoord omschreven als een van de vier ‘grote’ thema’s op het gebied van mobiliteit. Onderdeel hiervan is ‘zero emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen’.

Ook ‘klimaatneutrale en circulaire grond-, weg- en waterwerkzaamheden (GWW)’ horen hier bij, zo staat in het rapport. Op de BouwMachines Kennisdag in 2017 werd al gewaarschuwd voor ingrijpen door de overheid.

Emissievrije zones in binnensteden

Graafmachines, wielladers en andere mobiele werktuigen moeten straks emissievrij zijn, of  aanzienlijk minder uitstoten. In het rapport wordt gesproken over de inzet van ‘zero- en lage emissie mobiele werktuigen’. Dit geldt in elk geval voor de binnensteden, waar emissievrije zones gaan worden ingericht.

Voortbouwen op Green Deal Het Nieuwe Draaien

Het is de bedoeling om voort te bouwen op bestaande samenwerkingsverbanden en afspraken, waaronder de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Dit moet leiden tot een besparing van 0,4 Mton CO2 in 2030.

In 2019 begint de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en Natuur & Milieu met een ‘Challenge Klimaatneutrale Bouwplaats’. Kennis en ervaringen, kansen en mogelijkheden en eventuele belemmeringen rond het beperken van de uitstoot moeten daarmee in beeld worden gebracht. Doel is de ‘ingroei’ van emissievrije machines te versnellen en kennis uit te wisselen.

Standaardisatie van voorschriften in aanbestedingen

De rijksoverheid, provincies en gemeenten gaan de inzet van emissievrij bouwmaterieel ‘opnemen in inkoopprocessen’. Dit geldt ook voor de principes van Het Nieuwe Draaien.

Uitgangspunt is dat er een standaardisatie komt van de voorschriften die overheden opnemen in hun aanbestedingen. Daarnaast gaat de rijksoverheid ‘CO2-labeling en -normering’ aankaarten bij de Europese Commissie.

Wettelijke verplichting als CO2-besparing achterblijft

Als dit alles niet leidt tot de genoemde CO2-besparing van 0,4 Mton in 2030, komt er in 2026 een wettelijke verplichting die emissievrij materieel voorschrijft. Zoals gezegd, worden de voorbereidingen alvast in gang gezet om later geen onnodige vertragingen op te lopen.

Speciale aandacht is er in het klimaatrapport voor de GWW-sector. Deze moet als geheel klimaatneutraal en circulair gaan werken. Dit geldt ook voor de machines die hierbij worden ingezet.

Volgens TNO stoot materieel veel schadelijke stoffen uit

De eerste versie van het klimaatakkoord volgde op een TNO-rapport waaruit bleek dat bouwmaterieel veel meer schadelijke stoffen uitstoot dan tot dat moment was aangenomen.

 

Reageer op dit artikel