artikel

TKD zonnig van start, SMT deelt folders uit

Branche

TKD zonnig van start, SMT deelt folders uit

Onder zonnige, maar drukkende weersomstandigheden is vanochtend in Almere de TKD begonnen. De loop zat er al meteen vanaf het begin goed in. Ook werd direct fanatiek gedraaid op de talrijke aanwezige machines. Aan het begin van de middag barstte een forse onweersbui los.

Opmerkelijk was dat een promotieteam van Volvo- en Sennebogen-importeur SMT bij de ingang van het beursterrein folders uitdeelde. SMT is de grote afwezige op het evenement, omdat het bedrijf vindt dat de TKD te weinig toegevoegde waarde heeft. In de laatste editie van BouwMachinies plaatste SMT een advertentie met de tekst: ‘TKD? SMT!’

Overheid en bedrijven hebben elkaar nodig

De eerste dag ging van start met een symposium over duurzaamheid. Door diverse sprekers werd hier opgeroepen om als opdrachtgevers samen te werken met de markt voor betere resultaten. Voor het verbeteren van de duurzaamheid in de materieelsector hebben overheid en bedrijven elkaar nodig, zo luidde de algemene opinie.

Duurzaamheid is samen met veiligheid één van de twee hoofdthema’s op deze editie van de TKD. Op het beursterrein is een duurzaamheidsroute uitgezet. Exposanten maken met groene bordjes bij hun kraam kenbaar dat zij werken aan duurzame projecten of oplossingen. Veiligheid staat centraal door aan de veiligst werkende exposant dit jaar een prijs uit te reiken. Dit gebeurt vrijdag.

‘Den Haag’ kijkt nadrukkelijk naar de sector

Tijdens het symposium riep aannemer Teus de Wit, lid van het dagelijks bestuur van Bouwend Nederland, opdrachtgevers op tot een gezamenlijke inspanning om de sector verder te verduurzamen. Andere sprekers, onder wie vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de provincie Flevoland, onderschreven het standpunt dat vanuit een gezamenlijk besef flinke stappen kunnen worden gezet.

Jan Hommes, directeur van de BMWT, benadrukte dat regelgeving vanuit Den Haag in aantocht is. ‘Bij de klimaattafels staat onze sector vol op de agenda. Hoe je het ook wendt of keert: wij komen aan de beurt.’

Prikkelende oproep: organiseer TKD in de stad

Hommes beklemtoonde ook dat de materieelsector relatief klein is vergeleken met bijvoorbeeld de auto-industrie. Daarom laten innovaties langer op zich wachten. ‘En bedenk ook dat van het gehele wagenpark op dit moment 1,5 procent elektrisch is. In de perceptie is dit misschien veel meer, maar het zal nog een flinke tijd duren voordat elektrificering de norm is.’

Jos Streng, adviseur van de gemeente Rotterdam, wees op het belang van efficiënte, schone en slimme vervoersstromen. Hij deed een prikkelende oproep. ‘Organiseer de TKD volgende keer in een stad, bijvoorbeeld in Rotterdam. Als de stad tijdens de beurs gewoon kan doorfunctioneren, is de sector goed duurzaam bezig.’

Alternatieve brandstof: duur of niet?

Gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland (infra) liet er geen misverstand over bestaan dat duurzaamheid hoog op de politieke agenda staat. Het provinciebestuur wil de CO2-uitstoot de komende jaren fors verminderen. Een van de manieren is dat wordt gekeken welke trede op de CO2-ladder toekomstige opdrachtnemers hebben bereikt.

Shell vroeg bij monde van Ewald Breunesse, manager energietransitie, aandacht voor de mogelijkheid om andere brandstoffen dan diesel te gebruiken om de uitstoot te verminderen. Als voorbeeld noemde hij het door Shell ontwikkelde gas-to-liquids, een uit aardgas gemaakt alternatief voor diesel. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat GTL ‘verschrikkelijk duur’ is. ‘Alle waar voor zijn geld’, zo luidde de reactie van Breunesse.

Foto's

Reageer op dit artikel