artikel

Dusseldorp sloopt voormalig GAK-kantoor Groningen

Branche

Dusseldorp sloopt voormalig GAK-kantoor Groningen

Het voormalige GAK-kantoor in Groningen moet plaatsmaken voor twee nieuwe woontorens. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft van woningcorporatie Nijestee de opdracht gekregen om de weg vrij te maken voor de nieuwbouwwoningen. De ‘hangende’ constructie van het kantoorpand vraagt de nodige tijd en aandacht bij de sloopwerkzaamheden.

De stad Groningen gaat de komende jaren flink op de schop. Het stationsgebied wordt opnieuw ingericht, de zuidelijke en westelijke Ringweg worden groots aangepakt en op diverse plekken in de stad is nieuwbouw gepland.

In de Groningse wijk Paddepoel, daar waar tot voor kort het voormalige GAK-kantoor was gevestigd, moeten twee woontorens verrijzen. Het te slopen gebouw is zo’n typische jaren zeventig kantoorkolos. De massieve en gesloten hoogbouw, opgetrokken uit voornamelijk beton waar maar weinig daglicht naar binnen kwam, voldoet niet meer aan de moderne eisen. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek heeft van woningcorporatie Nijestee de opdracht gekregen om de aanwezige asbest te saneren en het kantorencomplex vervolgens te strippen en te slopen.

De bijzondere constructie van het kantoorpand is voor Dusseldorp bij de sloop een uitdaging. ‘Het is in feite een hangend gebouw. Alle verdiepingen hangen als het ware aan de kern van het pand. Onder dit middengedeelte bevinden zich 50 heipalen. De hele constructie wordt vanuit de kern gedragen door zware betonbalken van zo’n 50 centimeter dik en 2,5 meter hoog met voorgespannen staal’, legt uitvoerder Gerry Piers uit.

De 50 heipalen inclusief de keldervloer blijven intact. De overige palen op het terrein moeten door middel van knippen tot ruim onder het nieuwe peil van de opstal worden verwijderd. Deze palen blijven deels in de grond zitten in verband met het aardbevingsbestendig bouwen van de nieuwbouw.

Kracht en tijd

Een Cat 349 UHD zet de tanden van de VT40 sloopschaar, gemonteerd aan de 27 meter lange giek, omzichtig in het dikke beton van het kerngebouw. Het is duidelijk dat veel krachten nodig zijn, voordat het halve meter dikke beton zich gewonnen geeft. ‘Ja, het knippen van dit beton op deze hoogte vergt kracht en tijd’, geeft voorman Jitse Postma aan. Het hoogste punt van het kantorencomplex is 25 meter. ‘Als eerste worden de vloeren om de kern losgeknipt. Het kerngebouw blijft dus tot het laatste moment staan’, verduidelijkt hij.

De Cat 349 UHD wordt bijgestaan door een Cat 330 met vergruizer. De sloop trekt veel bekijks van bezoekers van het naastgelegen winkelcentrum Paddepoel en scholieren van de school aan de andere zijde van de straat. ‘Gelukkig bevinden het winkelcentrum en de school zich op royale afstand. We hoeven dus in die richtingen geen extra maatregelen te nemen met het oog op wegspringend puin’, geeft uitvoerder Gerry Piers aan. Dusseldorp heeft wel actie ondernomen om te voorkomen dat puin in de aangrenzende vijver beland. Dikke bossen ijzer, afkomstig uit het kantoorcomplex, zijn om die reden als een barrière langs de rand van de vijver neergelegd.

Stofbeheersing

In de koudste week van de winter van 2018 vraagt de beheersing van stofoverlast extra aandacht. Piers: ‘We hebben een nevelkanon en een trekker met tankwagen op het terrein om de boel nat te houden om stofoverlast te voorkomen. Met temperaturen onder nul creëer je natuurlijk al gauw een ijsbaan, niet alleen op het sloopterrein maar ook op de naastgelegen openbare weg. De trekker laten we daarom nu maar even staan. En het nevelkanon gebruiken we ook minder. Toch hebben we uit de omgeving nauwelijks klachten gehad over stofoverlast.’

Dusseldorp hanteert bij al haar projecten de stelregel ‘veiligheid eerst’. ‘Hier in Groningen is dat natuurlijk niet anders. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor derden. Het voorkomen van een ijsbaan op de openbare weg is daar een voorbeeld van. Verder zorgen we dat het terrein altijd goed is afgesloten. Rond de feestdagen in de decembermaand, toen het werk twee weken stillag, hebben we de toegang dichtgemaakt met containers, hekwerken en deuren dichtgelast en openliggende kelders afgedekt. Je wilt ongenode gasten het zo moeilijk mogelijk maken om het terrein op te komen. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat alles van waarde van het terrein af was. In die vakantieperiode heb ik in mijn vrije tijd ook nog regelmatig even een rondje gemaakt rond het sloopterrein’, toont Piers zijn betrokkenheid.

Als uitvoerder houdt Piers op locatie regelmatig werkinspecties. Eventuele onveilige situaties worden direct aangekaart en aangepakt. ‘De dag begint altijd met een werkoverleg. Wat gaan we doen, wat zijn de risico’s en is iedereen op de hoogte? Mensen moeten zich bewust worden en blijven van de risico’s van het werk.’

Onverwacht oponthoud

Voorafgaand aan de machinale sloop is door Dusseldorp een uitgebreide asbestsanering uitgevoerd. De inventarisatie had niet alle bronnen aan het licht gebracht, zo bleek bij de sloopwerkzaamheden. ‘Onder andere het dakleer moest alsnog onder asbestcondities worden verwijderd. Als gevolg daarvan heeft de sloop een aantal weken stilgelegen’, vertelt Piers.

De planning is nauwelijks getroffen door dit onverwachte oponthoud. ‘Er zijn door de opdrachtgevers geen keiharde deadlines gesteld betreffende de oplevering van het werk. De bouw van de nieuwe woontorens moet eind dit jaar starten, dus er is nauwelijks tijdsdruk. Maar natuurlijk wil je zo’n opdracht zo snel als mogelijk is netjes afronden. Ook om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken’, zegt de uitvoerder.

Toch is het voor Piers en zijn mannen nog even afwachten wanneer het werk in de afrondende fase komt. ‘Als de bovenbouw weg is, gaan we de grond in. De kantoorpanden zijn deels onderkelderd. Volgens afspraak zal er eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van wat er al dan niet wordt gevonden, wordt meer duidelijk over het verdere tijdsverloop. Vooralsnog gaan we ervanuit dat we eind april het terrein schoon kunnen opleveren.’

Foto's

Reageer op dit artikel