artikel

Vliegensvlugge sloopklus op Schiphol voor RGS

Branche

Pal naast de luchtverkeerstoren op Schiphol staat sinds jaar en dag parkeergarage P2. Nu moet het vier verdiepingen tellende gebouw, goed voor 3.200 parkeerhavens, plaatsmaken voor de nieuw te bouwen pier en terminal van de nationale luchthaven. Op basis van het plan van aanpak kreeg RGS Slooptechnieken de opdracht gegund. ‘Dit is voor ons een werk in de categorie Champions League.’

Vliegensvlugge sloopklus op Schiphol voor RGS
Het 4 verdiepingen tellende P2 op Schiphol moest in recordtijd gesloopt worden.

RGS haalde de EMVI-aanbesteding binnen met een doordacht draaiboek, waarbij goed werd gescoord op de snelle doorlooptijd, het logistiek plan en omgevingsmanagement. In twee maanden tijd moest P2, met een vloeroppervlakte van 80.000 m2, zijn gesloopt. De sloop was voor 1 januari voltooid.

RGS weet wat slopen op Schiphol vraagt

Het is niet de eerste sloopklus voor RGS op Schiphol. In het najaar van 2016 mocht het bedrijf het voormalige Hilton hotel op de luchthaven afbreken. RGS weet dus wat slopen op de luchthaven vraagt en welke procedures er gevolgd moeten worden. Zo mag het vliegverkeer begrijpelijkerwijs geen enkele hinder ondervinden van de werkzaamheden. De logistieke afhandeling vraagt ook de nodige aandacht; het drukke verkeer op Schiphol mag niet stagneren. En nog meer dan bij andere projecten is een goede communicatie met belanghebbenden cruciaal.

Om de communicatielijnen kort te houden, houdt de omgevingsmanager van RGS rechtstreeks contact met de stakeholders, waaronder Schiphol, de verkeerstoren, KLM-catering en het naastgelegen Hilton hotel. Hij informeert deze partijen over de voortgang van de sloop, welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en wanneer, de impact van de activiteiten en eventuele afwijkingen op het werkschema.

Slopen wordt letterlijk omgekeerd bouwen voor RGS

Slopen is omgekeerd bouwen, wordt wel eens gesteld. Bij de sloop van de parkeergarage op Schiphol is dit letterlijk de wijze waarop RGS het project uitvoert. Alle onderdelen die bij de bouw als laatste zijn aangebracht, zijn door het sloopbedrijf als eerste weer gedemonteerd. Na het verwijderen van de verkeersborden, lichtarmaturen en de asfaltdeklaag op de bovenste verdieping van de parkeergarage zijn de ankers, zogeheten doken, losgeboord. Uiteindelijk blijft een prefab constructie over, bestaande uit 1.500 TT-plaatvloeren, 500 liggers en 750 kolomelementen.

Sennebogen 5500 en een Liebherr LR 1150

De 17 meter lange en 20 ton wegende plaatvloeren worden afgehesen door twee draadkranen. RGS heeft hiervoor een Sennebogen 5500 en een Liebherr LR 1150 ingehuurd, met ieder een hoofdmast van 38 meter. In totaal moeten zo’n 10.000 hijsgaten worden geboord om de hijskettingen aan te kunnen brengen. De kranen zijn voorzien van speciale verlichting om het vliegverkeer niet te hinderen. Bij windkracht 4 of zwaarder moeten de werkzaamheden worden stilgelegd, zo heeft de opdrachtgever bepaald.

We willen absoluut niet dat Schiphol zonder stroom komt te zitten, vandaar deze draglineschotten.

De afgehesen vloerelementen worden geladen op een gereedstaande trailer, die ieder element afzonderlijk naar de andere zijde van Schiphol vervoerd. Daar worden de plaatvloeren gebroken door een mobiele breker tot funderingsmateriaal dat weer wordt gebruikt bij de bouw van de nieuwe pier en terminal.

Draglineschotten beschermen kabelnetwerk

De Sennebogen en Liebherr draadkranen zijn opgesteld op draglineschotten, mede om de onderliggende kabels te beschermen. ‘Op slechts 60 à 80 cm onder de grond ligt een strook van belangrijke kabels en leidingen, waaronder een 10 kV-kabel. De zware kranen hebben impact op het onderliggende netwerk. We willen absoluut niet dat Schiphol zonder stroom komt te zitten, vandaar deze draglineschotten’, zegt Wouter Leferink, calculator/werkvoorbereider bij RGS.

De logistieke afhandeling is door RGS gedetailleerd beschreven in het EMVI-plan. ‘In het aanbestedingstraject hebben we de logistiek op Schiphol in kaart gebracht en gevisualiseerd. De uitkomsten daarvan hebben we verwerkt in ons logistiek plan’, vertelt Leferink.

4 transportbewegingen per uur

Door de plaatvloeren na demontage direct af te voeren neemt de transportintensiteit op Schiphol niet noemenswaardig toe. ‘Het komt neer op vier transportbewegingen per uur’, legt Leferink uit. ‘Daar merk je op het totaal aantal transportbewegingen op Schiphol niets van. Zouden we de plaatvoeren eerst opbulken en daarna pas afvoeren dan wordt het wegennet op Schiphol te zwaar belast.’

We moesten echt het gas erop houden. We maken werkdagen van elf uur, vijf dagen in de week.

De 10 tot 12 meter hoge kolommen worden aan de onderzijde afgeknipt en net als de liggers in hun geheel afgevoerd. Bij Paro in Amsterdam worden de elementen gebroken en vervolgens afgezet als grindvervanger voor de betonindustrie.

Asbesthoudende stelplaten

De sloopwerkzaamheden worden bemoeilijkt door de asbesthoudende stelplaten die zijn gebruikt bij de uitbreiding van P2 in 1982. Een aanzienlijk deel van de voormalige parkeergarage moet daarom onder asbestcondities (risicoklasse 2 buitensanering) worden gedemonteerd. Dat betekent dat elke losgezaagde plaatvloer eerst zorgvuldig moet worden gecontroleerd en waar nodig gesaneerd alvorens deze kan worden afgevoerd.

Race tegen de klok

Volgens Leferink was het een race tegen de klok om de voormalige parkeergarage volgens planning afgebroken te hebben. ‘We moesten echt het gas erop houden. We maken werkdagen van elf uur, vijf dagen in de week. Om een project als dit succesvol te kunnen afronden, moet de onderlinge communicatie goed zijn. Iedere dag begint en eindigt met een werkoverleg om taken met elkaar af te spreken en te inventariseren of we nog steeds op schema zitten. Dit werk vraagt om teamwork, waarbij iedereen duidelijk zijn taken voor ogen heeft. Die taken moeten worden bewaakt om de strakke planning niet in gevaar te brengen. Gezien de tijdsdruk is dit voor ons echt een werk in de categorie Champions League.’

Foto's

Reageer op dit artikel