artikel

RGS maakt het verschil met bijzonder sloopproject

Branche

De Sint Maartenskliniek in Nijmegen gaat verbouwen. Om ruimte te maken voor de nieuwbouwplannen moeten drie van de huidige gebouwen tegen de vlakte. En dat terwijl de kliniek volop ‘in bedrijf’ is. Om de overlast voor patiënten en personeel tot een minimum te beperken, neemt RGS Slooptechnieken passende maatregelen. 

RGS maakt het verschil met bijzonder sloopproject

‘Met een werk als dit kun je als sloopbedrijf het verschil maken. De zorg voor de omgeving is hier bijkans belangrijker dan de sloop zelf’, geeft Karel Hoekman aan. De commercieel manager van RGS aanschouwt tevreden de verrichtingen op de slooplocatie. De Cat 349UHD, met een ruim 26 meter lange giek, heeft geen enkel probleem met het neerhalen van het vier verdiepingen hoge pand waar eens patiënten van de Sint Maartenskliniek werden verpleegd.

De kliniek, gespecialiseerd in houding en beweging, krijgt een nieuw, ultramodern OK-complex (operatiekamers), een verbeterde polikliniek Orthopedie en een nieuwe revalidatievleugel. Om deze nieuwbouwplannen te kunnen realiseren moeten drie gebouwen worden afgebroken. Twee daarvan zijn nu aan de beurt, de derde volgt nadat de nieuwbouw in 2019 in gebruik is genomen.

Ziekenhuis draait door tijdens de sloop

Wat de klus voor RGS complex maakt, is dat het ziekenhuis tijdens de sloopwerkzaamheden ‘gewoon’ doordraait. Patiënten worden opgenomen of mogen weer naar huis, bezoekers komen af en aan en operaties gaan ook gewoon door. Eén van de twee te slopen panden bevindt zich ook nog eens op slechts 30 centimeter van een te behouden vleugel van het ziekenhuis. RGS besteedt daarom bij de sloop extra aandacht aan het beperken van geluid- en stofoverlast.

Om de overlast te minimaliseren heeft RGS diverse maatregelen genomen. Rondom het ziekenhuis is een sleuf gegraven om trillingen via de grond op te vangen. Vervolgens zijn de te behouden vleugel en de te slopen vleugel door RGS van elkaar gescheiden. Tussen beide panden is een tussenruimte gecreëerd van zo’n 30 centimeter. Om schade door wegspringend puin te voorkomen heeft RGS in deze tussenruimte met een telescoopkraan een springmat gehangen.

RGS meet voortdurend geluid en trillingen

Eén van de lange wanden van de te slopen vleugel houdt RGS zo lang als mogelijk is overeind, om als buffer te dienen richting de achterliggende en in gebruik zijnde verpleegkamers. Geluid en trillingen worden voortdurend gemeten, zodat normen niet worden overschreden. Verder houdt het sloopbedrijf rekening met de rusttijden in de kliniek. ‘We maken iets kortere werkdagen dan gebruikelijk’, zegt Karel Hoekman. ‘Om in een kort tijdsbestek veel te kunnen doen zetten we drie machines in.’ Naast de Cat 349UHD zijn op het sloopterrein nog een Hitachi ZX350-5 en een ingehuurde Doosan DX235-5 actief.

Als sloopbedrijf kun je je met opdrachten als deze onderscheiden, door mee te denken met de wensen en eisen van de opdrachtgever

Om stof tegen te gaan wordt vanzelfsprekend volop gesproeid. Op locatie is een nevelkanon aanwezig en op de Cat 349UHD is een sproei-installatie geïnstalleerd. RGS heeft een verkeersregelaar aangesteld om op het ziekenhuisterrein de transportbewegingen in goede banen te leiden. Hij begeleidt het transport van en naar de hoofdweg, zorgt dat de weg vrij blijft voor nooddiensten en wijst bezoekers de te volgen routes op het ziekenhuisterrein.
‘Slopen blijft natuurlijk de essentie, maar bij een werk als dit zijn de randzaken bijna nog belangrijker. Als sloopbedrijf kun je je met opdrachten als deze onderscheiden, door mee te denken met de wensen en eisen van de opdrachtgever’, stelt Karel Hoekman.

 Moderne constructie zorgt voor zware sloopklus

De twee te slopen gebouwen zijn nog relatief jong. Eén dateert uit 1976, de ander is zelfs pas in 1996 in gebruik genomen. Constructief waren de gebouwen nog lang niet aan hun einde, maar wat betreft zorg voldeden ze niet aan de huidige eisen. Dat het om moderne constructies gaat, ervaart RGS bij de sloop. ‘Met name het jongste gebouw is constructief een zwaar gebouw, met veel wapening en dikke vloeren. Ook het aanwezige isolatiemateriaal in spouwmuren en tempex onder de vloeren, vergt meer aandacht. In die zin is de sloop van oudere panden eenvoudiger’, stelt Karel Hoekman. ‘Het voordeel is dan weer wel dat bij de bouw van dergelijke jonge gebouwen geen asbest is gebruikt.’

Een duurzame sloop vraagt om aandacht in het voortraject

‘Gebouwen worden steeds complexer. En de ruimte die je als sloopbedrijf krijgt toegewezen wordt steeds beperkter. Bovendien is de tijd die je krijgt tussen aanbesteding en de start van de sloop vaak maar kort. Dat kan botsen met de wens van een circulaire sloop, waarbij bouw- en sloopafval kwalitatief hoogwaardig wordt gerecycled. Een duurzame sloop vraagt om aandacht in het voortraject’, vindt Hoekman.

De sloop van moderne, zware constructies vergt de inzet van zwaar materieel. ‘Dat wringt wel eens met de gedachte dat de omgeving niet of nauwelijks wat mag bemerken van de werkzaamheden. Het is dan aan het sloopbedrijf om te komen met inventieve oplossingen en passende maatregelen’, ervaart Karel Hoekman.

De acties die RGS bij de sloop van de Sint Maartenskliniek heeft ondernomen om de overlast te beperken, hebben tot op heden hun vruchten afgeworpen. Er is nog geen enkele klacht ontvangen.

Zwaar geschut

Cat 349 UHDRGS ziet in toenemende mate werk op zich af komen dat vraagt om de inzet van zwaar materieel. In 2014 kocht het bedrijf de Cat 349 UHD met ruim 26 meter giek, die is ingezet bij de sloop van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De sloopmachine, voorzien van een kantelbare cabine, weegt in deze configuratie bijna 70 ton. In september van dit jaar krijgt RGS een 38 ton zware Cat 336F Hybrid geleverd, de eerste hybride machine in het materieelpark van het sloopbedrijf. In januari 2018 volgt dan een Hitachi ZX690LCH-6. Deze Hitachi wordt door STC in Coevorden voorzien van een 32 meter lange sloopgiek. Het totale gewicht van deze machine komt uit op 91 ton.

Foto's

Reageer op dit artikel