artikel

Manitou en Almat maken asbestwerkbak met open front

Branche

Manitou heeft samen met dealer Almat uit het Gelderse Laren een werkbak met open front ontwikkeld voor het verwijderen van asbest. Bijzonder is dat de werkbak – onder strenge voorwaarden – vanuit de verreikercabine mag worden bediend. Lagemaat Sloopwerken uit Heerde ging er in Flevoland mee aan de slag.

Manitou en Almat maken asbestwerkbak met open front

Een met speciaal lint afgezet terrein en mannen in witte pakken met ademhalingsmaskers. Het is duidelijk: hier wordt asbest verwijderd. De mannen werken enkele meters boven de grond in een dubbel zo brede verreikerbak. Wat opvalt is de open voorkant van die asbestwerkbak. Gelukkig zijn de mannen via veiligheidkabels geborgd, want af en toe hangen ze een stukje buiten de bak om hun werk te kunnen doen. Dat dit mag, is te danken aan de vele veiligheidsmaatregelen die bij deze speciale verreikerwerkbak zijn ingebouwd.

Speciale Manitou asbestwerkbak

De speciale werkbak kreeg van Manitou als typenummer mee: NAC 3300/1000, waarbij de 3300 duidt op de breedte en de 1000 op de maximale capaciteit in kg. Met open front is de diepte 2,4 meter en met ingeklapt, dus gesloten, front 1,2 meter.

Bijzonder wordt het pas wanneer de bak wordt gekoppeld aan een van de roterende verreikers van Manitou

Bijzonder wordt het pas wanneer de bak wordt gekoppeld aan een van de roterende verreikers van Manitou. De fabrikant heeft namelijk voor de combinatie verreiker-werkbak een gepatenteerde bediening ontwikkeld. Bij het project in Flevoland gaat het om de MRT 2550 Privilege+, en inmiddels is ook de MRT 2150 Privilige+ hiervoor beschikbaar.

Software-update

Een gecodeerde chip in het koppelstuk van de machine herkent automatisch welke werkbak wordt aangekoppeld, waardoor het bijbehorende stuurprogramma in werking treedt. Daarmee is de werkbak af-fabriek aan een machine gekoppeld. Uiteraard is hij daarna ook op andere machines te gebruiken, maar die vergen dan wel een software-update.
De onder CE-markering afgeleverde werkbakken voldoen volgens HHC/DRS (een door de Raad van Accreditatie erkend inspectiebedrijf) en voldoen ook aan machinerichtlijn EN 280:2013+A1:2015. Voor Lagemaat is tevens van belang dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) zich kan vinden in deze bijzondere combinatie verreiker-werkbak.

Open of dicht?

Als de werkbak is ingeklapt, kan hij als iedere andere verreikerbak worden ingezet. Wordt hij echter opengeklapt tot een twee keer zo groot werkvlak met open front, dan treden diverse veiligheidssystemen in werking. Zo kan in die situatie de werkbak alleen nog vanuit de MRT-cabine worden bediend als niemand zich op het voorste deel bevindt. Bovendien regelt de ingebouwde chip dat de verreiker overschakelt naar een aangepast besturingsprogramma. Hierdoor wordt onder andere de bedieningssnelheid beperkt.

Een andere harde eis is dat beide mannen die bij het open front werkzaam zijn, te allen tijde vast zitten aan een veiligheidskabel

De ruim drie meter brede werkbak is verder aan beide zijden voorzien van vrijgaveschakelaars. Beide personen in de werkbak moeten door het indrukken van deze schakelaars bevestigen dat ze in de veilige zone staan en zich er van bewust zijn dat de machinist de machine gaat bedienen. Een andere harde eis is dat beide mannen die bij het open front werkzaam zijn, te allen tijde vast zitten aan een veiligheidskabel. In de werkbak zit overigens een originele Manitou hoogwerkersbediening, waarmee indien nodig de bediening van de machinist kan worden overgenomen.

Hoos aan projecten

Lagemaat Sloopwerken werkt door het gehele land en bereidt zich steeds meer voor op de mogelijke hoos aan asbestsloopprojecten die op ons afkomt. Immers, over zes à zeven jaar zou nergens meer asbest op daken mogen liggen. De rijksoverheid voert namelijk vanaf 2024 een totaalverbod op asbestdaken in. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Voor gecertificeerde (sloop)bedrijven betekent dit, dat ze vanaf 1 maart van dit jaar in de asbestketen verplicht gebruik moeten maken van het LAVS, het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Drietal combinaties

Lagemaat, een familiebedrijf uit Heerde, heeft in totaal drie combinaties aangeschaft. Het gaat om de MRT 2550 Privilege+ met een milieuvriendelijk en brandstofzuinige Stage 4-motor. Uitgaande van een werkbakcapaciteit van 1000 kg (voldoende voor twee medewerkers plus een aantal golfplaten van asbestcement) is een werkbereik haalbaar van horizontaal 13,5 meter en verticaal ruim 27 meter. Bij de MRT 2150 zijn dat respectievelijk 13 en 23 meter.

Twee van de drie combinaties gingen voor het eerst aan de slag bij de sloop van een loods annex werkplaats die behoorde bij het Kortegolfzendstation Flevo in de omgeving van Zeewolde. Manitou-dealer Almat leverde bijna gelijktijdig een drietal asbestwerkbak-verreikercombinaties af bij Bultena Verreiker Verhuur in Groningen.

LAVS moet helderheid bieden binnen asbestsector

Het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem) heeft tot doel de transparantie en veiligheid binnen de asbestsector te vergroten, het doorlopen van wettelijke procedures te vergemakkelijken en de administratieve lasten te beperken, zo lezen we op de website.
Het LAVS volgt asbest vanaf het moment van inventarisatie tot aan de afmelding (stortplaats). De gebruikers van het systeem zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de gegevens over hun lopende projecten.
De toezichthoudende instanties zoalsgemeenten, certificerende en keurende instanties, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben toegang tot de gegevens in het systeem.
Opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders kunnen in het LAVS werken. Het volgsysteem is niet bedoeld voor particulieren. Die kunnen wel aan een bedrijf opdracht geven om namens hen in het LAVS te werken.

Foto's

Reageer op dit artikel