Zwolse Singelgracht gebaggerd

Op dit moment wordt in Zwolle de Singelgracht gesaneerd. Op de waterbodem ligt een dikke sliblaag waardoor het Zwolse stadswater te ondiep is geworden. Dit geeft problemen voor de ligging van de woonboten, scheepvaart en het waterbeheer. De bagger is sterk verontreinigd, vooral door historische industriële lozingen en jarenlange lozingen van ongezuiverd rioolwater.

Dit vind je misschien ook interessant