Máxima bestuurt een Volvo ERC25 Electric graafmachine

Tijdens een driedaags staatsbezoek aan Zweden heeft het koningspaar vorige week ook een bezoek gebracht aan het Volvo Trucks Experience Center.