Brancheorganisaties stellen randvoorwaarden voor ondertekening SEB-convenant

Twaalf brancheorganisaties, waaronder Cumela, Fedecom, MKB Infra, Veras en VVT, uiten grote twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de doelstellingen voor reductie van de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof in 2030. Zij vinden dat een convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) pas kan worden ondertekend als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
In de werkplaats van UMS in Oss wordt de dieselmotor van een machine vervangen door een elektromotor en accupakket.