95% minder CO2-uitstoot bij dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) start in 2023 met de uitvoering van de dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat. Opdrachtgever waterschap Noordzijlvest wil met de inzet van elektrische machines de CO2-uitstoot met 95% beperken. Het waterschap trekt hiervoor 8,2 miljoen euro uit.
De Hyundai HX 260 Electric van GMB. GMB vormt samen met Heijmans aannemerscombinatie Waddenkwartier.