Europese materieelmarkt groeit door

De Europese markt van bouwmaterieel blijft in 2022 gestaag groeien, zo verwacht het Committee for European Construction Equipment (CECE). In 2021 groeide deze markt maar liefst 24 procent en herstelde volledig van de tijdelijke dip door het uitbreken van COVID-19 in 2020.
Delen:

CECE tekent bij de verwachting voor 2022 wel aan dat de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne daarin nog niet zijn meegenomen. De verwachtingen zijn gebaseerd op de marktsentimenten van begin februari. Hoe de oorlog en de economische sancties zullen uitpakken voor de markt, is nog volkomen onzeker. Dat er gevolgen zullen zijn is wel duidelijk. Rusland maakt circa 8% uit van de Europese markt voor bouwmaterieel.

Dezelfde groeilijn

De cijfers die CECE over 2021 presenteerde, lieten zien dat de materieelmarkt weer helemaal op de goede weg is. Inmiddels zit de bouwmaterieelmarkt weer ongeveer op het niveau van de piek in 2007. Daarna kwam er een enorme terugval, met vanaf circa 2010 een gestage groei. De uitbraak van COVID-19 veroorzaakte een dip in die lijn, maar in verhouding was die dip klein en ook maar kortdurend. Inmiddels zit de markt weer op dezelfde groeilijn als voor de uitbraak van COVID-19.

Herstel na COVID-19

Bij de groeicijfers die CECE presenteerde waren wel kanttekeningen te plaatsen. Zo zeggen ze eigenlijk meer over 2020 dan over 2021. In landen waar in 2020 de grootste dip was door corona, was nu weer de sterkste groei te zien. Dat geldt onder meer voor de UK, waarbij dit land zich inmiddels ook begint te herstellen van de onzekerheid die er was over de gevolgen van de Brexit. Ook Spanje en Turkije groeiden, maar Turkije is nog steeds niet terug op het niveau van een aantal jaren geleden. En dat geldt feitelijk ook voor Spanje. Vijftien jaar geleden was het een van de grootste markten in Europa; nu komt het land niet eens meer voor in de top tien.

Grootste markt

De grootste markt in Europa is nog steeds Duitsland, met 23 procent. Voorheen was dat overigens 26 procent. Daarna volgt de UK met 13 procent en Frankrijk met 12 procent. Nederland vormt 3 % van de markt.

Tekst gaat verder onder de tabel

De groei van de markt zit in alle sectoren, van klein tot zwaar en van wegenbouw tot beton. Zwaar materieel groeide gemiddeld met 29%. Opvallend was volgens CECE wel dat de sector wegenbouwmaterieel het sterkst groeide (30,3%) terwijl die in 2020 nauwelijks een terugval had. De sterkste groei zat in verder in betonmaterieel (29,5%). Licht materieel groeide na een stabiel 2020 met gemiddeld 21,5 %.

Toelevering

De groei deed zich voor ondanks alle problemen in de keten, zoals schaarste van materialen en grondstoffen en duur transport. Dat leverde wel vertraging op en langere levertijden, maar ging niet ten koste van de groei. CECE ziet er ook een voordeel in: de orderboeken zijn nu voor langere tijd gevuld. Dat geeft meer buffer in onzekere tijden, zoals de huidige Oekraïne-oorlog.

CECE maakte een animatie van de belangrijkste marktontwikkelingen.