37-tonner op diesel én waterstof

De Belgische Hitachi-importeur Luyckx komt met een 37-tons rupsgraafmachine die deels op diesel en deels op waterstofgas loopt. Ook vanuit Nederland is er belangstelling voor deze innovatie.