Transitie naar emissieloos bouwmaterieel; welke gelden zijn beschikbaar?

Om de infrapojecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te kunnen uitvoeren, worden extra budgetten vrijgemaakt. Daarnaast is er tot 2030 500 miljoen euro beschikbaar om de stikstofuitstoot van de bouw te beperken. Dik de Weger, programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek bij Rijkswaterstaat, legt uit.
Voor nieuwe hybride machines is het bepalen van de milieukostenindicator volgens Rijkswaterstaat nog lastig omdat de onderliggende levenscyclusanalyse niet bekend is.

Dit vind je misschien ook interessant