Aannemers en leveranciers slaan handen ineen: emissieloos werken in 2026

Gww-aannemers en leveranciers van bouwmaterieel slaan de handen ineen om in 2026 emissievrij te kunnen werken. Dit sluit aan bij doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Volvo en Hyundai hebben inmiddels belangstelling getoond om aan te haken.