COM-Keur en VEBIT Keur samen verder als VA-Keur

Fedecom en VEBIT willen per 1 januari 2016 fuseren. Beide verenigingen verwachten dat door deze bundeling van krachten de belangen van de leden beter bediend kunnen worden en er efficiënter en slagvaardiger kan worden gewerkt.