Baggertechniek in een natte bouwkuip (met video)

Voor de aanleg van de in- en uitrit van een immense driedeks parkeergarage in aanbouw heeft de hoofdaannemer een BBA dieselgedreven BA-C200S8 jetwaterpomp geïnstalleerd. Samen met de baggerdompeldop brengt deze jetwaterpomp de natte bouwkuip op de juiste diepte.