Enkellucht steeds vaker verkozen boven dubbellucht

Enkellucht radiaalbanden worden onder mobiele graafmachines hier te lande steeds populairder in vergelijking met de landen om ons heen, waar dubbele montering, ofwel dubbellucht gebruikelijk is. In Nederland staat inmiddels meer dan de helft van de nieuwe graafmachines op enkellucht.