‘Laagtemperatuurasfalt kan grootschalig worden toegepast’

Niets staat de grootschalige toepassing van asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen meer in de weg. Dat is de conclusie van het rapport ‘Laagtemperatuurasfalt (LTA) voor een duurzame verharding’. Voor de productie van LTA is minder energie nodig.

Dit vind je misschien ook interessant