TLN: Energieplan EU stimuleert ontwikkeling alternatieve brandstoffen

De Europese Commissie (EC) heeft haar plannen gepresenteerd om de regelgeving op brandstofbelasting zoals accijnzen, te herzien. Met behulp van deze herziening wil de Commissie de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen op de lange termijn stimuleren. TLN

ondersteunt het plan om het gebruik van rendabele alternatieve brandstoffen te versnellen, maar benadrukt dat de alternatieven nog beperkt zijn. Bovendien mag het accijnsplan voor het Nederlands wegvervoer niet leiden tot een kostenstijging als gevolg van hogere brandstofprijzen.

Dit vind je misschien ook interessant