FNV Bouw wil papadag

FNV Bouw

sluit zich aan bij de oproep van GroenLinks en het CDA om werknemers zelf hun tijden te laten bepalen, maar vindt dat er juist in de bouwnijverheid meer mogelijkheden voor flexibiliteit moeten komen. Om bouwwerknemers meer toegang te geven tot flexibele werktijden, bijvoorbeeld voor een papadag per week, zijn al in de cao Bouwnijverheid 2009/2010 vier pilots afgesproken. Door vier keer tien uur te werken (UTA), zelf te roosteren of via flexibele werktijden hebben werknemers meer zeggenschap over hun werktijden. Uit enquêtes van FNV Bouw blijkt dat daar grote behoefte aan is.

Dit vind je misschien ook interessant