Hoeveelheid gestorte grond in 2009 iets afgenomen

De hoeveelheid grond die in 2009 definitief op een stortplaats is verwerkt, is iets afgenomen ten opzichte van 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Werd er in 2008 1.165 kton grond en grondreinigingsresidu gestort, in 2009 was deze hoeveelheid 1.030 kton.

Dit vind je misschien ook interessant