Crow en Curnet gaan fuseren

Kennisinstituten Crow en Curnet

gaan een fusie aan. Crow en Curnet zullen samen een breed georiënteerd instituut voor de bouw vormen, met één loket voor alle vraagstukken in de sector. Het nieuwe instituut zal bouwbreed kennis ontwikkelen en de toepassing ervan ondersteunen op gebieden als aanbesteden & contracteren, bouw, infrastructuur, ruimtegebruik , milieu, verkeer en vervoer. Door de bundeling van activiteiten op het technisch inhoudelijk vlak ontstaat een sterke organisatie en tegelijkertijd worden stakeholders (financiers, samenwerkingspartners en klanten) beter geholpen, zo is de verwachting.

Dit vind je misschien ook interessant