Onderzoek naar wel en wee zzp’ers in crisistijd

Onderzoeksbureau EIM heeft recentelijk een enquête uitgevoerd onder zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Daaruit blijkt dat zzp’ers in 2009 een gemiddelde omzetdaling kenden van ongeveer 6 procent. De belangrijkste oorzaken voor de omzetdaling zijn de druk op de tarieven (prijzen), de afgenomen omvang per opdracht en een verslechterd betalingsgedrag (langere termijnen en meer wanbetaling). Het aantal opdrachten is in 2009 per saldo amper afgenomen.

Dit vind je misschien ook interessant