nieuws

Kabinet: bouw woningen, wegen en dijken behoeden voor stikstof- en PFAS-probleem

Ondernemen

Kabinet: bouw woningen, wegen en dijken behoeden voor stikstof- en PFAS-probleem

Het kabinet wil voorkomen dat de aanleg van nieuwe wegen, dijkversterkingen en de woningbouw hinder ondervinden van de stikstofcrisis. Enkele woensdagochtend aangekondigde maatregelen moeten bijdragen aan een oplossing voor de korte termijn. Bouwbedrijven en gemeenten geloven echter niet dat de impasse nu is doorbroken. Het onafhankelijke RIVM geeft hen gelijk.

Volgens premier Mark Rutte staan snelheid en zorgvuldigheid centraal bij de maatregelen die het kabinet neemt om Nederland uit de stikstofcrisis te loodsen. De maximumsnelheid op snelwegen gaat omlaag, en via een noodwet moeten dijk- en kustversterkingen kunnen doorgaan.

Baggerspecie naar rijksdepots, meer vrijheid gemeenten voor PFAS

Het kabinet stelt verder de rijksbaggerdepots open voor het opslaan van vervuilde baggerspecie. Dit moet voor de korte termijn een oplossing bieden voor baggerprojecten van Rijkswaterstaat en geeft volgens het kabinet ook waterschappen lucht.

Maatregelen voor het aanpakken van de PFAS-crisis worden uiterlijk op 1 december verwacht. Gemeenten krijgen meer vrijheid om met PFAS vervuilde grond te verplaatsen. Eerder werd bekend dat gemeenten hiermee op eigen initiatief al zijn begonnen.

Kabinet hoopt zeven infraprojecten te redden

Door de aangekondigde maatregelen kunnen zeven grote infrastructurele projecten volgens het kabinet alsnog doorgaan. Het gaat om: aanleg extra rijstroken Ring Utrecht (A27/A12), aanpak knooppunt Hoevelaken (A28/A1) en de verbreding van wegen hiernaartoe, verbreding A6 Almere-Lelystad, extra rijstroken A4 bij Den Haag en aanpak knooppunt Ypenburg, verbreding A27 Houten-Hooipolder, verbreding A58 Tilburg-Eindhoven, en de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Annabosch en Galder.

Dinsdagavond beloofde Rutte dat de maatregelen ‘de bouw fors zullen gaan helpen’.

Rutte: ‘Voorkomen dat Nederland op slot gaat’

Premier Rutte noemt de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen ‘een rotmaatregel’, maar die is volgens hem nodig ‘om te voorkomen dat Nederland op slot gaat’ en banen verloren gaan. Het kabinet verlaagt de snelheidslimiet overdag naar 100 kilometer per uur.

Tussen 19.00 uur en 6.00 blijft de snelheidslimiet zoals hij nu is. ‘Niemand vindt het leuk’, zei Rutte, wiens VVD zich eerder juist inspande om de snelheidslimiet op te hogen tot 130.

‘We kunnen niet meer op de pof leven’

Door de verlaging van de maximumsnelheid worden minder stikstofoxiden uitgestoten. Zo ontstaat weer ruimte voor onder meer de woningbouw en de aanleg van wegen, stelt het kabinet.

‘Ik vind het verschrikkelijk als VVD’er. Maar banen gaan boven snelheid’, zegt Rutte over de snelheidsverlaging. ‘Als mensen met de kerst thuiszitten omdat ik vast wil houden aan die 130, zou ik mijzelf niet in de spiegel kunnen aankijken.’

Hij noemt de stikstofproblematiek ‘ingewikkeld en veelomvattend’ en benadrukt dat maatregelen juridisch houdbaar moeten zijn. ‘We kunnen niet meer op de pof leven.’ Volgens Rutte heeft het kabinet ‘alles gedaan dat het moest doen’ en was het niet mogelijk om eerder maatregelen te nemen.

Topman BAM vreest dat maatregelen onvoldoende zijn

Topman Rob van Wingerden van bouwconcern BAM is niet tevreden met de kabinetsmaatregelen. ‘Er zijn nog duidelijk zorgen of het genoeg is en of het snel genoeg is’, zei hij in een interview op Radio 1.

‘Er moet nog een hoop gebeuren. Voor de huizen is het mogelijk genoeg, maar voor de infra denken we dat het echt onvoldoende is.’

Van Wingerden wijst erop dat de maatregelen nog door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden geloodst. Dat kost een hoop tijd. Vooral kleinere bedrijven krijgen daar snel last van. ‘Als deze plannen nog uitgewerkt moeten worden, dan vliegen de weken zo niet maanden voorbij. Daar hebben niet alle bedrijven de tijd voor.’

Gemeenten denken dat onzekerheid voor de bouw aanhoudt

Gemeenten denken eveneens dat de kabinetsmaatregelen onvoldoende gaan helpen, ook voor de woningbouw. ‘Wat de maatregelen nu precies betekenen voor individuele gemeenten en wanneer woningbouwprojecten weer van start kunnen, is nog te onduidelijk’, stelt bestuurder Boudewijn Revis van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘Dat betekent dat ook voor de bouwsector de onzekerheid voortduurt, terwijl gemeenten klaar staan met plannen. Er wachten nu mensen op een woning en daarom moeten we weer snel aan de slag.’

De aangekondigde maatregelen moeten volgens de VNG de bouw van 75.000 woningen mogelijk maken, maar de vereniging betwijfelt of dat met de huidige maatregelen gaat lukken. ‘Wij gaan ervan uit dat gemeenten meebepalen hoe de verdeling van de 75.000 woningen over de regio’s gaat plaatsvinden. Gemeenten hebben immers een cruciale rol bij de woningopgave.’ Volgens de VNG kan het niet zo zijn dat rijks- en andere projecten voorrang krijgen en dat de gemeentelijke projecten het sluitstuk van de verdeling vormen.

Te weinig stikstofruimte in de Randstad, elders te veel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft BAM en de VNG gelijk. Het onafhankelijke instituut stelt dat na de kabinetsmaatregelen onzeker blijft of de woningbouwplannen in de Randstad kunnen doorgaan. Volgens het RIVM is er nog steeds te weinig stikstofruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, schrijft de Volkskrant.

Premier Mark Rutte en minister Stientje van Veldhoven stelden bij de presentatie van de plannen dat de kabinetsambitie van 75.000 nieuwbouwwoningen volgend jaar gehaald kan worden. De doorrekeningen van het RIVM, waar het kabinetsbeleid op is gebaseerd, tonen een minder optimistisch beeld. Provincies als Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe kunnen door de inperking van de maximumsnelheid zelfs meer huizen bouwen dan ze voor 2020 hebben gepland. Maar Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht krijgen met de nu aangekondigde maatregelen juist te weinig stikstofruimte voor de bestaande nieuwbouwplannen. Dat zijn precies de provincies waar de vraag naar woningen het grootst is.

BEKIJK HIER het BouwMachines Dossier over de PFAS- en stikstofcrisis.

 

 

Reageer op dit artikel