nieuws

Inspectie legt sloopbedrijf stil na 18 boetes voor ‘onveilig en ongezond’ werken met asbest

Ondernemen

Inspectie legt sloopbedrijf stil na 18 boetes voor ‘onveilig en ongezond’ werken met asbest

De Inspectie SZW heeft een Apeldoorns sloopbedrijf stilgelegd nadat het in acht jaar tijd 18 keer was beboet voor het foutief verwijderen van asbest. De sloper heeft volgens de inspectie ‘niet op een veilige en gezonde manier’ gewerkt. Met ingang van vandaag (17 mei) mag het bedrijf een maand lang geen asbestsaneringen uitvoeren.

Het bedrijf is naar de rechter gestapt om de schorsing te voorkomen. Maar in kort geding bepaalde de rechter dat de inspectie het bij het rechte eind heeft. Dit omdat ‘eerdere boetes niet hebben geleid tot voldoende gedragsverandering bij het bedrijf’.

Bedrijf verwijderde asbest ‘op een niet correcte wijze’

Bij controles van de Inspectie SZW werd in 2011, 2013, 2017 en 2018 dezelfde asbestovertreding  geconstateerd. Het bedrijf verwijderde asbest ‘op een niet correcte wijze’, aldus de inspectie.

In 2017 heeft de inspectie aangegeven dat het bedrijf bij herhaling van de overtreding tijdelijk zou worden stilgelegd.

Bedrijf ook schuldig aan ‘andere overtredingen van het Arbobesluit’

‘Op 7 december 2018 constateerde een inspecteur van de Inspectie SZW dat het sloopbedrijf wederom asbestwerkzaamheden verrichtte maar dit niet op een veilige en gezonde manier deed’, aldus de inspectie.

‘Naast de opgelegde boete zal het bedrijf vanaf 17 mei al haar asbestwerkzaamheden moeten stilleggen. Het bedrijf mag van de Inspectie SZW nog voor één specifiek project op vrijdag 17 mei afrondende werkzaamheden verrichten.’

Bij het sloopbedrijf zegt de inspectie naast asbestgerelateerde overtredingen in het verleden ook nog vier andere overtredingen van het Arbobesluit te hebben geconstateerd.

De foto bij dit artikel heeft niets te maken met het Apeldoornse bedrijf dat nu is stilgelegd.

Lees ook: ‘Asbest verwijderen kan zonder beschermingsmiddelen’

 

Reageer op dit artikel