nieuws

Brandstofbesparing met Traxx op BouwMachines Kennisdag

Ondernemen

Brandstofbesparing is een belangrijke sleutel naar succes als het gaat om duurzaam werken. Traxx geeft u tijdens de BouwMachines Kennisdag concrete handvatten hoe u uw CO2-footprint en de uitstoot van schadelijke stoffen met slimme dieselbrandstoffen kunt beperken.

Brandstofbesparing met Traxx op BouwMachines Kennisdag
Traxx wordt in ons land vermarkt door vier onafhankelijke distributeurs: Slump Oil (Noord), Dalhuisen Olie (Oost), Van Kessel Olie (Zuid) en Schouten Olie (West). Daarnaast zijn er nog enkele regionale leveranciers.

Tijdens een kennissessie brandstofbesparing op de BouwMachines Kennisdag, verzorgd door productspecialist Bart de Keuster van Traxx, wordt dieper ingegaan op de relatie tussen motortechniek, brandstofkwaliteit en milieu. Traxx verdiende op dit terrein haar sporen ruimschoots. Het bedrijf investeerde veel en met succes in het verbeteren van de dieselkwaliteit voor met name het ‘zware dieselsegment’.

Brandstofbesparing en minder schadelijke stoffen

Machinisten weten met de diesel van Traxx een meer dan interessante brandstofbesparing te realiseren, en daarnaast de CO2-emissie en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Inmiddels tanken meer dan 10.000 bedrijven hun machines af met Traxx-diesel.

Traxx verscheen in 2003 op de markt toen duidelijk werd dat rode diesel niet voldeed aan de eisen van de eerste commonrail-motoren die toen op de markt kwamen. Traxx kwam met een nieuwe dieselkwaliteit met een betere smering en een hoger cetaangetal, waardoor die wél geschikt was voor commonrail-motoren.

Geen verstopte brandstoffilters meer

Tijdens een kennissessie brandstofbesparing op de BouwMachines Kennisdag, verzorgd door productspecialist Bart de Keuster van Traxx, wordt dieper ingegaan op de relatie tussen motortechniek, brandstofkwaliteit en milieu.

Bart de Keuster is productspecialist bij Traxx en vertelt op de kennisdag van BouwMachines en de BMWT over de brandstoffenmix voor de toekomst.

Inspelen op ontwikkelingen bleef Traxx vervolgens doen. Met de opkomst van biodiesel werd bacteriegroei in opslagtanks en de dieseltanks van machines een probleem. Traxx anticipeerde hierop met een preventieve bacteriebestrijder. Bacterieproblemen en verstopte brandstoffilters zijn dan ook verleden tijd bij Traxx-gebruikers.

Inmiddels heeft Traxx een nieuwe generatie diesel ontwikkeld die het verbrandingsproces optimaliseert en zo de CO2-uitstoot verlaagt en de emissies van stikstofoxiden en fijnstof terugbrengt. Om dit technisch voordeel om te zetten naar een commercieel voordeel, ondersteunt Traxx haar klanten met tools, handleidingen en duurzaamheidsadviezen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Zo helpt het bedrijf ondernemers met het behalen van succes op de CO2-prestatieladder.

Traxx Zero: 0% CO2-impact

De meest recente ontwikkeling van Traxx is Traxx Zero, een dieselbrandstof met 0% CO2-impact. Klimaatneutraal dus. Kern van deze brandstof is dat de CO2-uitstoot door een efficiënte verbranding wordt gereduceerd. De CO2 die dan nog overblijft, wordt gecompenseerd met  gecertificeerde duurzame milieuprojecten als windmolenparken.

Tijdens de presentatie gaat Bart de Keuster ook in op de toekomst. Alternatieve duurzame brandstoffen gaan het toneel betreden. Welke brandstoffen zijn dat, wat zijn hun kansen, kun je er als ondernemer mee uit de voeten? De Keuster verhaalt over de visie van Traxx op de brandstoffenmix voor de toekomst in het bouwsegment, vanuit zowel duurzaam als praktisch oogpunt.

Klik hier en lees meer over de BouwMachines Kennisdag!

PROGRAMMA KENNISDAG

BouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.   

Brandstofbesparing is cruciaal voor duurzaam werken. Traxx geeft u tijdens de BouwMachines Kennisdag concrete handvatten voor brandstofbesparing.De kennisdag wordt op woensdag 6 december gehouden op het Bouw- & Infrapark in Harderwijk. Vanaf 09.30 uur zijn de ontvangst en registratie. Het programma begint om 10.15 uur.
De op dit moment bekende sprekers zijn: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Marc Engels (Volvo), Bramske van Beijma (BAM), Patrick Schothuis (BIA Group), Bart de Keuster (Traxx Diesel), Joost Keizer (a.s.r), Sytze Kloosterman (SOMA Bedrijfsopleidingen) en Albert Lusseveld (BMWT).
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: elektrificering, intelligente machines, alternatieve brandstoffen, het voorkomen van ziekteverzuim, Het Nieuwe Draaien en brandstofbesparende diesel.

Meer informatie en aanmelden: www.bouwmachineskennisdag.nl

Reageer op dit artikel