artikel

Reyrink least gebruikte machines

Ondernemen

Reyrink least gebruikte machines
Ruud Reyrink vindt dat iedere ondernemer zijn eigen afweging moet maken of hij wil leasen of niet. ‘Machines fungeren als uithangbord van een bedrijf, maar het moet wel zijn geld verdienen.’

Reyrink in Haghorst financierde tien jaar geleden voor het eerst een machine door middel van leasing. Inmiddels is ongeveer de helft van het uitgebreide machinepark van het veelzijdige bedrijf ondergebracht in een leaseconstructie. Ook voor gebruikt materieel kiest directeur Ruud Reyrink voor leasen.

Wie een machine, nieuw of gebruikt,  op het oog heeft, maar de aanschafkosten niet direct uit eigen zak wil of kan betalen kan overwegen de machine onder te brengen in een leaseconstructie. Tot 100 procent van de aanschafwaarde kan zo worden gefinancierd.

Steeds meer ondernemers ontdekken het leasen van bedrijfsmiddelen, zo leren de cijfers. Het afgelopen jaar werd voor 7,15 miljard euro aan nieuwe leasecontracten afgesloten. Dat was een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2017. MKB-bedrijven zijn verantwoordelijk voor 82% van het totale leasevolume. Dat komt neer op zo’n 6 miljard euro.

Tekst gaat verder onder de foto.

Reyrink least gebruikte machines

Reyrink uit Haghorst financierde in het verleden machines vooral uit eigen middelen. Vandaag de dag is ongeveer de helft van het uitgebreide machinepark van het bedrijf ondergebracht in een leaseconstructie.

Bouw- en grondverzetmachines worden vaak ondergebracht in een leasecontract

Machines die worden gebruikt in de industrie, gww/bouw en landbouw worden, naast transportmaterieel, het vaakst ondergebracht in een leasecontract, zo blijkt uit het jaarrapport van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen. Afgelopen jaar werden in deze categorie leasecontracten afgesloten ter waarde van 2,48 miljard euro. Bouw- en grondverzet vormt met een waarde van 888 miljoen euro de grootste groep binnen dit segment.

Financial lease is de meest gebruikte leasevorm. 69 Procent van het aantal contracten betreft financial lease; het resterende deel is operational lease.

Financial lease versus operational lease

Bij financial lease ben je als ondernemer eigenaar van het bedrijfsmiddel. Bij operational lease is dat anders. Dan huur je het bedrijfsmiddel en betaal je voor het gebruik. Financial lease is ronduit het populairst. Bij zo’n 70 procent van de afgesloten contracten gaat het om financial lease.

Een ondernemer die kiest voor financial lease is vanaf de allereerste dag van het leasecontract economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij heeft de machine enkel als onderpand in de boeken staan. Bij operational lease is het daarentegen zo dat het bedrijfsmiddel na afloop van het contract kan worden overgenomen of moet worden ingeleverd bij de leasemaatschappij.

Bij financial lease komt de machine op de balans van het bedrijf te staan en wordt het bij het eigen vermogen opgeteld. Dit betekent doorgaans dat het bedrijf gebruik kan maken van afschrijving, renteaftrek en investeringsaftrek.
Tot slot is een ondernemer bij financial lease zelf verantwoordelijk voor onderhoud en verzekeringen. Er is dus volop keuzevrijheid waar verzekeringen worden afgesloten en wie eventueel onderhoud pleegt.

‘Door middel van leasen geld vrijmaken’

Bij Reyrink in Haghorst deed de eerste geleaste machine zo’n tien jaar geleden zijn intrede in het machinepark. ‘Ik wilde geld vrijmaken voor andere zaken en maakte gebruik van de mogelijkheden die leasemaatschappijen boden. Er kan gefinancierd worden op de waarde van de machine; enkel de machine geldt als onderpand’, vertelt Ruud Reyrink, die samen met zijn broer Tom de directie vormt.

Bij familiebedrijf Reyrink werken zo’n 220 mensen. Het bedrijf is actief als aannemer in bodemsanering, asbestverwijdering, sloopwerken, grond- en infrawerken en asfalteringswerkzaamheden. Daarnaast verricht Reyrink loonwerk, transport, gladheidsbestrijding en heeft het een calamiteitenservice. Ook levert het een breed assortiment aan bouwgrondstoffen. Met Biosoil Europe is Reyrink actief in de biologische grondsanering.

Het veelzijdige Reyrink beschikt over een omvangrijk machinepark, variërend van een vouwkraan tot graafmachines en asfaltwalsen. Inmiddels is ongeveer de helft van het materieelpark ondergebracht in een leaseconstructie.

Leasen van gebruikt materieel werd voor Reyrink een serieuze optie

Eind 2018 heeft Reyrink Van Esch Groenvoorziening in Berkel-Enschot overgenomen. Ruud Reyrink: ‘De machines die bij ons passen, pakken we er bij zo’n overname uit. De overige machines stoten we af.’ Sinds 1 januari van dit jaar heeft Reyrink de krachten gebundeld met aannemer FL Liebregts uit Middelbeers. ‘Dankzij volledige medewerking van de Rabobank konden we de overname van FL Liebregts in twee maanden afronden. Ook toen hebben we een duidelijke lijst gemaakt van de machines die we wilden overnemen en wat we daarvoor wilden betalen. Het leasen van die machines heeft de Rabobank heel goed opgepakt.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Reyrink least gebruikte machines

Reyrink haalt zijn gebruikte machines uit heel Europa. ‘Ik ben niet bang voor gebruikt materieel. Ik heb liever dat een ander de kop er af rijdt.’

Over de vraag of hij lease aanbeveelt aan andere ondernemers moet Ruud Reyrink even nadenken. ‘Iedere ondernemer moet zijn eigen afweging maken’, zegt hij dan stellig. ‘Machines moeten hun geld verdienen. Je moet geen materieel op de stoep hebben staan dat je niet renderend kunt maken. Als ondernemer moet je goed kunnen rekenen.’

De uitkomst was voor Reyrink dat leasen een serieuze optie werd. De afgelopen jaren steeg het aantal geleaste machines in het materieelpark. ‘In het verleden financierden we machines veelal met eigen middelen. Nu overweeg ik eerder financial lease, waarbij de machine als onderpand geldt. Ingewikkeld is het niet. Bij leasen gaat het in feite enkel over het rentepercentage dat je moet betalen.’

Ben Tammer, Asset Sector Specialist Construction bij Rabo Lease, vult aan: ‘Met leasen beschikt de ondernemer over een bedrijfsmiddel zonder zelf ineens een groot bedrag te moeten betalen. Zo houdt hij eigen middelen vrij en houdt hij voldoende financiële speelruimte. Wie enkel zijn eigen vermogen inzet voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen loopt veel sneller tegen grenzen van groei aan.’

Hoe oud mag een machine zijn om deze te kunnen leasen?

Rabo Lease hanteert de regel dat een machine niet ouder mag zijn dan de technische levensduur die voor de bewuste machine geldt. Zo houdt deze leasemaatschappij bijvoorbeeld voor een minigraafmachine een technische levensduur aan van twaalf jaar bij een gemiddeld aantal van 1.000 draaiuren per jaar. De economische levensduur – de tijd dat de machine economisch verantwoord kan worden gebruikt – ligt dan op zes jaar. Een acht jaar oude minigraver kun je dan bij Rabo Lease niet meer leasen.

Maar stel nou dat deze machine pas 5.000 draaiuren op de teller heeft staan en dat de ondernemer verwacht er niet meer dan 700 uur per jaar mee te gaan maken. In zo’n geval kan bij Rabo Lease de machine via lease in vier jaar worden afbetaald.

De looptijden variëren meestal van twee tot acht jaar, afhankelijk van de machine. Het leasebedrag moet wel zijn afgelost voordat het bedrijfsmiddel economisch is afgeschreven.

‘Gebruikt materieel eenvoudiger te financieren’

Voor Ruud Reyrink is het simpel: ‘Een goede ondernemer weet welke machine hij koopt. Bovendien koopt hij die machine om er geld mee te verdienen, niet om er geld bij te leggen. Zo bezien heeft de ondernemer het voorwerk voor de leasemaatschappij al gedaan. Voor een leasebedrijf is het risico daarmee erg klein.’

Reyrink ziet de kennis en kunde bij leasemaatschappijen – hij heeft bij meerdere leasebedrijven contracten afgesloten – aangaande materieel groter worden. ‘Daarom is gebruikt materieel ook eenvoudiger te financieren, omdat leasebedrijven die markt steeds beter kennen. Bovendien wordt de markt ook steeds transparanter, mede dankzij internet. De waarde van een machine is eenvoudig op te zoeken.’

Ben Tammer onderschrijft dat leasebedrijven de afgelopen jaren veel kennis hebben opgedaan over de materieelmarkt. ‘Bij Rabo Lease hebben we inmiddels een database opgebouwd van machines. Als een ondernemer het bouwjaar en het aantal draaiuren opgeeft, kunnen we vrijwel direct een passende offerte opstellen’, aldus Tammer.

Ruud Reyrink kijkt bij de aanschaf van een gebruikte machine vooral naar het aantal draaiuren en de technische staat. ‘Het bouwjaar vind ik minder relevant. Ik heb machines uit heel Europa gehaald. Voor gebruikt materieel ben ik niet bang. Ik heb liever dat een ander de kop er af rijdt. Ik zal ook nooit een nieuwe auto kopen, dat is de slechtst mogelijke investering.’

Tekst gaat verder onder de foto.

Reyrink least gebruikte machines

Aannemer FL Liebregts uit Middelbeers is begin dit jaar overgenomen door Reyrink. ‘We hebben toen een duidelijke lijst gemaakt van de machines die we wilden overnemen en wat we daarvoor wilden betalen. Het leasen van die machines heeft de Rabobank heel goed opgepakt.’

Mantellease biedt meer flexibiliteit

Voor Reyrink biedt de mogelijkheid van mantellease voordelen. In een mantelovereenkomst worden telkens voor een periode van twaalf maanden alle voorwaarden van toekomstige leasecontracten opgenomen. Het doel ervan is om nieuwe contracten gemakkelijker te kunnen afsluiten. Kortgezegd komt het neer op een vooraf goedgekeurde pot met geld waarop aanspraak kan worden gemaakt als in een periode meerdere investeringen worden gedaan. Dit biedt flexibiliteit om wel of niet van de geboden ruimte gebruik te maken. Ruud Reyrink: ‘Wij als aannemers moeten ons werk doen en niet bezig zijn met een grote papierwinkel.’

Twee keer per week de gratis nieuwsbrief van BouwMachines ontvangen? Schrijf u hier in.

Reageer op dit artikel