artikel

Jan Hommes (BMWT): ‘Duurzaamheid is noodzaak’

Ondernemen

Duurzaamheid is allang geen modekreet meer, betoogt directeur Jan Hommes van de BMWT. In de hoop dat ondernemers voorliggende kansen benutten, wil Hommes dit onderwerp daarom graag agenderen op de BouwMachines Kennisdag. BouwMachines organiseert deze dag in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie. 

Jan Hommes (BMWT): ‘Duurzaamheid is noodzaak’
Jan Hommes, directeur van de BMWT: ‘Als de sector te veel op zijn handen blijft zitten, loop je de kans dat de overheid maatregelen wil afdwingen die niet realistisch zijn.’ 

Duurzaamheid is een van de thema’s die centraal staan tijdens de BouwMachines Kennisdag, op 6 december op het Bouw en Infrapark in Harderwijk. ‘Dat we zuinig moeten omgaan met de schaarse middelen, is belangrijk voor mens en milieu, maar het is ook een economisch belang’, zegt Jan Hommes. De directeur van BMWT weet dat bouwbedrijven die inschrijven op overheidsopdrachten, in toenemende mate aan onderaannemers en toeleveranciers vragen wat hún milieu-impact is. ‘Dan gaat het de materieelsector echt raken.’

Als het ging over de uitstoot van NOx en CO2, kwamen in recente jaren vaak de industrie, het vrachtverkeer en auto’s naar voren als grote vervuilers. De materieelsector leek onder de radar te blijven. ‘Maar we kunnen ons niet langer verstoppen’, is de overtuiging van Hommes. ‘De samenleving gaat je ook steeds meer bevragen. Je moet tegenwoordig in dialoog met je omgeving. En die omgeving wil geen rokende diesels, dat wordt niet zomaar meer geaccepteerd.’

Duurzaam draaien levert geld op

Los daarvan is er de economische component. ‘Als je door slimmer gebruik van je machine 10 procent op je brandstof bespaart, scheelt je dat in de eerste plaats veel operationele kosten. Maar daarnaast is de slijtage van de machine minder, en houd je een hogere restwaarde. Als je dat soort rekensommetjes maakt, gaat iedereen ineens wel even rechtop zitten. En dat is precies wat we met de kennisdag willen bereiken.’

Hommes benadrukt dat het van belang is dat de sector zelf de regie houdt. Anticiperen en proactief handelen zijn volgens hem daarbij de sleutelwoorden. ‘Je moet niet lijdzaam gaan afwachten totdat een ander voor jou gaat bepalen wat er moet gebeuren. Je moet de handschoen oppakken en laten zien dat je serieus werk maakt van duurzaamheid.’

Bedrijven laten kansen  – en dus geld – liggen

Veel bedrijven laten kansen liggen, meent Hommes. ‘Als je met Het Nieuwe Draaien aan de slag gaat, bespaar je kosten en nemen je opbrengsten dus toe. Dat is een stimulans voor je werknemers, maar ook voor je bedrijf. Het is goed voor het milieu, maar vooral ook voor je eigen portemonnee. Iedereen die het oppakt, zal er zijn voordeel bij hebben.’

Stel je voor dat de overheid zegt: je mag geen diesel meer gebruiken.

Volgens Hommes is het bittere noodzaak om in te spelen op de klimaatdoelstellingen van de overheid. ‘Gezien de hoge ambities, bestaat het risico dat de overheid eisen gaat opleggen die nog niet goed zijn te realiseren. Stel je voor dat de overheid zegt: je mag geen diesel meer gebruiken. Zover zijn we nog niet. Maar als je als sector te veel op je handen blijft zitten, loop je de kans dat de overheid maatregelen wil afdwingen die niet realistisch zijn. Dan is Leiden in last, en dat moet je koste wat kost voorkomen. Daarom blijf ik herhalen: pak de handschoen op, en ga met elkaar aan de slag. Dit gaat onze deur echt niet voorbij. Dus laat zien dat je als sector serieus hiermee aan het werk bent, dat is in ieders belang.’

Breed kijken naar de eigen bedrijfsvoering

Ondernemers doen er verstandig aan om voor potentiële kostenbeparingen breed naar de eigen bedrijfsvoering te kijken. De uitkomsten kunnen verrassend zijn. ‘Bij servicebussen van onze leden hebben we bijvoorbeeld gezien dat de ene bus 15 procent meer brandstof verbruikte dan de andere, terwijl het om hetzelfde type bus ging. Wat bleek? Die ene servicemonteur had zijn auto veel zwaarder beladen dan zijn collega. In zo’n geval moet je dus goed gaan kijken: wat heb ik allemaal nodig in die bus, en hoe voorkom ik dat ik onnodige ballast meeneem? Als je je bedrijfsprocessen op zo’n manier systematisch doorneemt, kan je je footprint echt naar beneden brengen. Het kost even een inspanning, maar als het eenmaal gaat lopen, pluk je er de vruchten van. Structureel.’

Duurzaamheid is allang geen speeltje meer van bedrijven in de business-to-consumer-markt.

Hommes is ervan overtuigd dat het kijken naar je energie- en grondstoffenverbruik ‘altijd’ geld oplevert. ‘Dat geldt voor een huishouden, maar ook voor een bedrijf. Je wordt jezelf bewust van kosten. Je gaat bijvoorbeeld nadenken: als ik straks voor de keuze kom te staan om mijn verlichting te vervangen, is het dan verstandig om over te stappen op LED? Of welke keuze maak ik als ik straks mijn vervoermiddelen ga vervangen? Alles hoeft natuurlijk niet in één keer. Dat kan ook niet. Maar als je voor de keuze komt te staan, denk er dan goed over na, zou ik willen zeggen.’

Duurzaamheid geen speeltje meer

Samenvattend zijn er volgens Hommes twee redenen waarom duurzaamheid vooraan in ieders gedachten moet zitten. ‘In willekeurige volgorde. 1. Er valt geld mee te verdienen. En 2. Het is een maatschappelijk thema dat ingrijpt op de sector. Dat is de realiteit. Duurzaamheid is allang geen speeltje meer van bedrijven in de business-to-consumer-markt. Het is mijn vaste overtuiging dat bedrijven de boot gaan missen als ze zich hiermee niet intensief gaan bezighouden. Werk aan de winkel dus.’

PROGRAMMA KENNISDAG

BouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.   

Brandstofbesparing is cruciaal voor duurzaam werken. Traxx geeft u tijdens de BouwMachines Kennisdag concrete handvatten voor brandstofbesparing.De kennisdag wordt op woensdag 6 december gehouden op het Bouw- & Infrapark in Harderwijk. Vanaf 09.30 uur zijn de ontvangst en registratie. Het programma begint om 10.15 uur.
De op dit moment bekende sprekers zijn: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Marc Engels (Volvo), Bramske van Beijma (BAM), Patrick Schothuis (BIA Group), Bart de Keuster (Traxx Diesel), Joost Keizer (a.s.r), Sytze Kloosterman (SOMA Bedrijfsopleidingen) en Albert Lusseveld (BMWT).
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: elektrificering, intelligente machines, alternatieve brandstoffen, het voorkomen van ziekteverzuim, Het Nieuwe Draaien en brandstofbesparende diesel.

Meer informatie en aanmelden: www.bouwmachineskennisdag.nl

Reageer op dit artikel