artikel

Verkoopcijfers bouwmaterieel leiden tot discussie: ‘We moeten ons niet blind staren op absolute aantallen’

Materieel

Verkoopcijfers bouwmaterieel leiden tot discussie: ‘We moeten ons niet blind staren op absolute aantallen’

In 2017 zijn in Nederland 765 rupsgraafmachines, 706 mobiele graafmachines, 465 wielladers en 2.667 minigraafmachines verkocht, aldus de cijfers van het Britse onderzoeksbureau Off Highway Research. De verkoopcijfers worden door partijen in de markt met gemengde gevoelens ontvangen.

Off Highway Research verzamelt al bijna 40 jaar data over de wereldwijde verkopen van bouwmaterieel. Senior Consultant Colin Timms is al dertig jaar aan het onderzoeksbureau verbonden en onder meer verantwoordelijk voor de rapporten over de materieelverkopen in de Benelux. ‘In die dertig jaar heb ik een goede relatie opgebouwd met heel veel importeurs en dealers.’

Om de Nederlandse markt in kaart te brengen, maakt Timms steevast een belronde langs alle Nederlandse importeurs van bouwmaterieel. Daarnaast legt hij jaarlijks bezoeken af om de situatie op de Nederlandse markt te peilen en de verkoopaantallen in beeld te brengen. Hij vertelt dat een aantal importeurs weigert verkoopcijfers te delen. ‘Maar we hebben natuurlijk nog andere bronnen. Informatie die we krijgen van fabrieken, importeurs uit andere Europese landen en bijvoorbeeld componentenleveranciers kunnen een puzzel ook compleet maken’, aldus Timms.

‘BMWT niet nodig’

Hij geeft aan dat tot een paar jaar geleden de BMWT ook cijfers vrijgaf, maar daar wat hem betreft om onduidelijke redenen mee is gestopt. ‘Ik heb over de reden daarvan nooit echt duidelijkheid gekregen. Maar uiteindelijk hebben we de BMWT niet echt nodig bij het tot stand brengen van de marktcijfers. Dankzij de andere bronnen die we hanteren weet ik dat de genoemde verkoopaantallen vrijwel volledig kloppen met de werkelijke aantallen. Misschien dat we er eens twee of drie machine naast zitten, maar echt grote afwijkingen zullen er niet zijn.’

Volgens Timms neemt Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, wel een bijzondere positie in. ‘In de andere Europese landen zijn de verkoopcijfers eenvoudig te verkrijgen. In Nederland geven een aantal importeurs hun verkoopaantallen zonder problemen, maar een aantal wil ze absoluut niet openbaar maken. Zo heeft Pon Equipment Nederland bijvoorbeeld een aantal jaren geleden resoluut besloten geen enkel cijfer meer naar buiten te brengen. Maar Pon Equipment in Denemarken en Noorwegen geeft de verkoopcijfers voor hun landen zonder restricties vrij.’

‘Kijken naar trends en ontwikkelingen’

Volgens BMWT-directeur Jan Hommes is er ongetwijfeld wel iets af te dingen op de cijfers zoals Off-Highway die presenteert, ‘maar dat geldt voor iedere data-inzameling’. Hommes vindt dat we ons niet moeten blind staren op absolute aantallen, maar meer naar trends en marktontwikkelingen moeten kijken. ‘De geluiden die ik nu hoor, is dat het in de sector booming business is. Als de leden daarom vragen, wil ik mij als directeur van de BMWT er zeker sterk voor maken om tot betrouwbare cijfers over de Nederlandse markt te komen.’

Als de leden daarom vragen, wil ik mij als directeur van de BMWT er zeker sterk voor maken om tot betrouwbare cijfers over de Nederlandse markt te komen

Een rondgang langs een aantal Nederlandse importeurs leert dat een aantal van hen daar zeker behoefte aan heeft. De meeste van hen willen echter enkel anoniem reageren. Een topman van een Nederlandse importeur noemt het ‘een doorn in het oog dat we geen gevoel hebben over de ware grootte van de Nederlandse markt’. In zijn optiek zou (kenteken)registratie het deels makkelijker maken om de Nederlandse markt in kaart te brengen.

Registratieplicht voor grondverzetmaterieel

Heino Westdijk, CEO bij SMT Benelux, heeft er geen moeite mee om met naam en toenaam genoemd te worden. Ook hij is een pleitbezorger van een registratieplicht voor grondverzetmaterieel. ‘Dat komt in de eerste plaats de veiligheid ten goede. Maar het kan natuurlijk ook bijdragen aan betrouwbare cijfers over verkochte machines.’

In Nederland mis ik een branchevereniging die dit soort onderwerpen in kaart brengt

Westdijk is van mening dat de BMWT bij het verzamelen van marktcijfers een rol zou kunnen spelen. ‘Informatie over de markt verzamelen en delen is bij uitstek een rol van een brancheorganisatie.’ De CEO van SMT Benelux deelt ieder jaar de verkoopaantallen van Volvo machines met Off Highway. Tegelijkertijd geeft hij aan dat voor hem als CEO de absolute cijfers niet het meest interessant zijn. ‘Ik ben meer geïnteresseerd in trends. Hoe ontwikkelt de markt zich, hoe verhoudt ons marktaandeel zich. De cijfers van Off-Higway Research helpen mij daarbij, naast de vele andere bronnen die ik raadpleeg. In Nederland mis ik een branchevereniging die dit soort onderwerpen in kaart brengt.’

‘Grondverzetwereld blijft mistig’

Volgens Westdijk zou een eventuele angst voor optreden van een mededingingsautoriteit niet gegrond zijn. ‘Brancheorganisatie SIGMA in België verzamelt en deelt ook cijfers over verkoopaantallen en marktaandelen. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen? In de auto- en truckbranche is het verspreiden van dergelijke gegevens ook geen issue. In de grondverzetwereld blijft dit mistig. Daar is volgens mij geen noodzaak toe.’

Meer importeurs zien geen reden om de cijfers voor zich te houden. ‘Wij geven onze verkoopcijfers op aan Off Highway’, laat één van hen desgevraagd weten. Hij laat daarbij wel optekenen dat het vermelden van de verkoopcijfers een kwestie van vertrouwen is. ‘Off Highway Research belt alle leveranciers op om de aantallen te rapporteren. Iedereen kan melden wat hij wil, ook bijvoorbeeld verkochte machines die de grens over gaan. De cijfers geven dus geen eenduidig beeld.’

Deze cijfers doen geen recht aan onze werkelijke verkoopaantallen

Een collega-importeur laat weten geen exacte cijfers te geven, maar dat de genoemde aantallen wel redelijk in lijn liggen met de werkelijkheid. Andere importeurs, die liever ook niet bij naam worden genoemd, geven aan de cijfers van Off-Highway te kennen maar dat die niet van hen afkomstig zijn. ‘Deze cijfers doen geen recht aan onze werkelijke verkoopaantallen. Ze zitten er ruim naast en dan heb ik het niet over een paar machines’, aldus een directielid. ‘Off Highway moet op basis van geluiden uit de markt tot een getal komen. Dat zijn dan natuurlijk geen harde feiten’, luidt zijn kritiek.

Een ander meldt: ‘Geen idee hoe Off Highway Research aan de cijfers komt, maar ze krijgen ze niet van ons. Natuurlijk houden we zelf lijstjes bij, maar die communiceren we niet.’ Hij stelt de lijstjes van Off-Highway Research ook niet bijster interessant te vinden. ‘Het is natuurlijk leuk om als de nummer 1 uit de bus te komen, maar het heeft niet direct invloed op hoe wij onze business bedrijven. De cijfers zijn ook niet dermate transparant dat we daar veel waarde aan hechten.’

Reageer op dit artikel