nieuws

OVV: omvallen hijskranen Alphen onvermijdelijk (+ video)

Geen categorie

Het plaatsen van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn op 3 augustus vorig jaar had niet goed kunnen gaan. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het onderzoeksrapport over het kraanongeluk bij deze werkzaamheden. In de video onderaan dit artikel is het ongeval en de reconstructie door de OVV te zien.

OVV: omvallen hijskranen Alphen onvermijdelijk (+ video)

De kranen die op pontons stonden, vielen om bij het neerleggen van het rijdek. Het ongeluk leidde tot een enorme ravage in het centrum. Een aantal woningen aan de oever van de Oude Rijn werd verpletterd. Door het ongeluk werden achttien woningen onbewoonbaar. Er vielen geen gewonden.

Voorbereiding schoot tekort
,,De voorbereiding op het plaatsen van het nieuwe brugdek schoot ernstig tekort’’, stelt de OVV. ,,De uitvoerende bedrijven hebben de complexiteit van de werkzaamheden onderschat en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de omgeving.’’
Het is duidelijk geworden dat de hijsopstelling een te lage stabiliteit had. Toen tijdens het hijsen een van de pontons sterk begon te hellen, bezweek de kleinste kraan onder het gewicht en trok vervolgens de gehele hijsopstelling mee in zijn val.

Er is onvoldoende stilgestaan bij het belang van stabiliteit, meent de OVV. ,,In het hijsplan werd geen rekening gehouden met een aantal factoren dat de stabiliteit beïnvloedt, zoals het verschuiven van het zwaartepunt door het manoeuvreren met de kranen, de wind en de doorbuiging van de mast. In de laatste versie van het hijsplan ontbrak een stabiliteitsberekening.”

Partijen vertrouwden blind op elkaar
Dat de werkzaamheden met groot materieel werden uitgevoerd in dichtbebouwd gebied, was voor niemand aanleiding om in de voorbereiding bewust stil te staan bij mogelijke risico’s voor de omgeving. ,,Het ingeschakelde bouwbedrijf had als projectleider een spilfunctie en moest toezien op alle risico’s. Het bouwbedrijf zag het plaatsen van het brugdeel echter als taak van de staalbouwer. De partijen vertrouwden blind op elkaars kennis en ervaring en leunden op de verantwoordelijkheid van de ander”, aldus de OVV.

,,Bij het project lag de focus van de gemeente op het voorkomen van hinder en overlast voor omwonenden” constateert de OVV. ,,Dit terwijl de gemeente een belangrijke (overheids-)taak heeft in het waarborgen van de publieke veiligheid, zeker bij werkzaamheden in dichtbebouwd gebied.”

Conclusies komen hard aan bij aannemers
De conclusies in het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid naar het plaatsen van de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn zijn hard aangekomen bij de betrokken aannemers. ,,We gaan met de aanbevelingen aan de slag, maar zijn ook geschrokken van de stevige conclusies van de Onderzoeksraad”, aldus de aannemerscombinatie Mourik Infra/BSB Staalbouw/Peinemann.

Volgens de OVV hebben de bedrijven zich zeer slecht voorbereid op de plaatsing van het nieuwe brugdek vorig jaar augustus. ,,Het rapport levert belangrijke inzichten op voor zowel de bouwcombinatie als de werkwijze in de gehele sector. De aanbevelingen van de raad worden ter harte genomen en de betrokken bedrijven hebben in de tussentijd ook niet stilgezeten en al diverse verbeteringen doorgevoerd in hun bedrijfsvoering.”

Directeur Jaap Kruijt van Mourik Groot-Ammers BV biedt namens zijn bedrijf nogmaals verontschuldigingen aan de gedupeerden aan.

Scherp rapport
De gemeente Alphen aan den Rijn concludeert dat alle betrokken van het rapport kunnen leren. ,,Het rapport geeft duidelijkheid over de oorzaak en achtergronden van het kraanongeval. Het is een scherp rapport met adviezen waar alle betrokkenen lering uit kunnen trekken. Het college neemt de aanbevelingen die de Onderzoeksraad doet ter harte en gaat het rapport de komende dagen uitgebreid bestuderen en bespreken.”

De gemeente zegt als opdrachtgever in het proces beter te gaan aansturen. ,,Ook vragen wij als vergunningverlener vaker om een bouwveiligheidsplan. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de bewustwording van alle betrokkenen met betrekking tot de risico’s.” (ANP)

Reageer op dit artikel