nieuws

Morgen langzaam-aan-actie tegen dieselprijzen

Geen categorie

TLN roept haar leden op om op donderdag 12 juni vanaf 11:55 uur op twintig locaties een half uur lang langzaam (40 km/uur) te rijden.

Morgen langzaam-aan-actie tegen dieselprijzen

De locaties zullen vooraf bekend worden gemaakt op www.tln.nl. De combinatie van het tijdstip en de beperkte duur zorgt ervoor dat het verkeer wel hinder zal ondervinden, maar dat het verkeer niet volledig zal vastlopen.

Een langdurige blokkade zal er toe leiden dat veel andere weggebruikers geen sympathie kunnen opbrengen voor de actie. Dit kan een negatief effect hebben op het resultaat van de actie. Bovendien staat een volledige blokkade haaks op de reactie van TLN op de blokkades in andere landen, zoals Spanje.

Daarnaast hebben veel leden aangegeven dat zij wel hardere acties wensen, maar dat zij een volledige blokkade niet wenselijk vinden. Deze langzaam-aan-acties zullen echter wel een duidelijk signaal afgeven.

Vervolgacties worden niet uitgesloten, indien het kabinet wederom niet reageert. TLN heeft aangegeven dat er ook dan geen sprake zal zijn van blokkades.

Reageer op dit artikel